26 Haziran 2022

Umuma Açık İşyeri Açma


(UMUMA AÇIK)                 İÇKİLİ-İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

A-KİŞİ BAKIMINDAN       :

 

  1-Başvuru/Beyan formu (Ek 1)

  2-Nüfus cüzdan fotokopisi

  3-İkametgah belgesi

  4-Sağlık raporu- Çalışanlar için Portör Muayenesi

  5-Adli Sicil belgesi

  6-Renkli fotoğraf (4 adet)

  7-Tapu ve Yapı kullanma izin belbesi

  8-Kira ise;Kira sözleşmesi(Kira kont.noterden onaylı ve faaliyet belgesi belirtilecek

  9-Apartman altı olan yerlerde kat maliklerinden muvafakat name  (onaylı)

10-İmzalı mesafe krokisi ve İşyeri yerleşim krokisi(Vaziyet planı basit ölçeksiz)

11-İçkili yer için; onaylı içkili bölge krokisi

12-En az (6) altı Kg.lık yangın söndürme cihazı faturası

13- Ustalık belgesi(İçkili Restoran, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya

14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi

15- Mesul Müdür için 2-3-4-5-6 maddelerdeki belgeler ve atama dilekçesi.

16- Belediye Başkanlığına borcu yoktur belgesi

17- Su abone belgesi

18-Emlak kayıt bildirimi

19-Klasör ve Yarım kapaklı dosya

20-Vergi levhası foto.

21-Esnaf Sanatkârlar Oda kayıt belgesi ve Sicil tasdiknamesi

22-Sigortalı veya Bağkurlu olduğuna dair belge,

 

B-ŞİRKET BAKIMINDAN   :

 

1- Şirket sözleşmesi-

2- Sicil gazetesi-Ticaret odasından faaliyet belgesi-Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüz.sür.

3- Vekâletname,

4-Mesul Müdürlük için Yönetim Kurulu kararı ve A bendindeki 2-3-4-5-6 maddelerdeki belgeler.

 

            Yönetmelikte belirtilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için istenen belgeler yukarıda belirtilmiş olup, belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvuruların  değerlendirilmeyeceği tarafıma imza karşılığı tebliğ edilmiştir. 26/12/2013

 

 

Adı ve Soyadı                         :                                                              İmzası                :