26 Haziran 2022

Türküler


KOBAK

Kobak köyündan geçtum
Soğuk suyundan içtum
Güzel güzel kızlara
Selam vermadan geçtum.

Oy milli milli milli
Yaşasın hanum Gülli

Duman dere yukarı 
Bir yayilmasi vardur
Kız oğlani göranda (görünce)
Bir bayılması vardur.

Oy milli milli milli
Yaşasın hanum Gülli

Duman dere yukarı  
Girdi taşun altina
Kız yastuğun yoğisa  
Kolum başun altina 

Oy milli milli milli 
Yaşasın hanum Gülli

Kavak uzanır gider
Dalı bezenir gider
O kız yolu şaşırmış
İnşallah bize gider

Oy milli milli milli
Yaşasın hanum Gülli.


ATABARI

Bu babanın evidir
Tahtaları kavidir
Çalın vurun oynayın
Bura düğün yeridir

Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Benim elâ gözlümü
Askera yollamışlar

Ben bir uzun kamışım
Yoluna dikilmişim
İster al ister alma
Alnına yazılmışım

Bahçesi var bağı var
Ayvası var narı var
Atamızdan yadigâr
Bizde Atabarı var


CİLVELO

İndim dere ırmağa  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Zeytin dalı kırmağa  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Geldim seni almaya  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Başladın ağlamaya  hoy nanayda, cilvelo nanayda

Nayda nahoy nanayda hoy nanayda, cilvelo nanayda

Dere boyu pıtırak  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Gel beraber oturak  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Bir sen söyle bir de ben  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Bu sevdadan kurtulak  hoy nanayda, cilvelo nanayda

Nayda nahoy nanayda hoy nanayda, cilvelo nanayda

Dere boyu gezerim  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Söğüt dalı keserim  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Nerde bir güzel görsem  hoy nanayda, cilvelo nanayda
Gözlerimi süzerim  hoy nanayda, cilvelo nanayda

Nayda nahoy nanayda hoy nanayda, cilvelo nanayda

İnce yağmur yağıyor hoy nanayda, cilvelo nanayda
Serpiyor taş üstüne hoy nanayda, cilvelo nanayda
Nazlı yârin selâmı hoy nanayda, cilvelo nanayda
Pekiyi baş üstüne hoy nanayda, cilvelo nanayda

Nayda nahoy nanayda hoy nanayda, cilvelo nanayda

 

SARI ÇİÇEK

Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı Melek’te
Bir eli elimde biri dilekte
İçki kurmuş otağında sakinin

İki engel birbirine tokuşur
Didem yaşı deryalara karışır
Doğram doğram olmuş meze tutuşur
İçki kurmuş otağında sakinin

Dere kenarında olur adeler
Yel vurdukça sırma zülfün zedeler
Dolmuş kadehlere tatlı bâdeler
İçki kurmuş otağında sakinin

 

SEVDİĞİM  
(YAYLANIN ÇİMENİNDE)

Yayalanun çimenunda, sevdiğim
Ben bir idum bir idum, sevdiğim
Evvel böyle değildum, sevdiğim
Sevdaluktan eridum, sevdiğim

Yaylanun çimenunda, sevdiğim
At otlar bata bata, sevdiğim
Yar yanlarum çurudi, sevdiğim
Yalanuz yata yata, sevdiğim

Yaylanun çimenunda, sevdiğim
Peri bağirur peri, sevdiğim
Kar yağdi da kapatti, sevdiğim
Kavuştuğumuz yeri, sevdiğim

Yaylanun çimenunda, sevdiğim
Kuzu kestim yedilar, sevdiğim
Kız ben seni alurdum, sevdiğim
Nişanlidur dedilar, sevdiğim

Yaylanın çimenini, sevdiğim
Elimde kuruturum, sevdiğim
Yâr dediğin sözleri, sevdiğim
Ölür de unuturum, sevdiğim

Arı konar güllere, sevdiğim
Kına yakmış ellere, sevdiğim
Sevdaluktan yanarım, sevdiğim
Düştüm dilden dillere, sevdiğim

Kayalardan kayarım, sevdiğim
Yoktur benim ayarım, sevdiğim
Ben bu dertten ölürsem, sevdiğim
Kaderime sayarım, sevdiğim

Kaynak: Taner ARTVİNLİ; Yusufeli, Yusufeli Kaymakamlığı yayını, Ankara 2000