07 Temmuz 2022
Yusufeli Şehitler Tepesi Anıt Müze Projesi

Yusufeli Şehitler Tepesi Anıt Müze Projesi

16 Haziran 2020 1000

YUSUFELİ

ŞEHİTLER TEPESİ ANIT MÜZE

PROJESİ

Projenin Adı                               : Yusufeli Şehitler Tepesi Anıt Müze Projesi

Projenin Uygulama Yeri            : Yusufeli / Artvin

Projenin Uygulama tarihi          : 2020 - 2021

Uygulayan Kuruluş veya Firma: Yusufeli Belediye Başkanlığı

         

Projenin Kısa Tanımı         :Yapımı devam eden Dünyanın en büyük ikinci barajı olan Yusufeli barajının tamamlanmasıyla Yakın tarihte 7. Yerleşim yerine taşınacak olan Yusufeli ,ilçe merkezinin ve 7 köyünün tamamen ,10 köyünün ise kısmen su altında kalacak olması nedeniyle  bir çok şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya.Tarihini, kültürünü, sosyal yaşam alanlarını kaybetme durumunda olan Yusufeli yeni ilçenin kurulmasıyla adeta yeniden hayata tutunma gayreti içersinde . Geçmişi sular altında kalan ama geleceğe umutla bakmaya çalışan yöre halkı bu coğrafyada yeniden bir hayat tesis etmek için tüm gücüyle ve gayretiyle çalışırken devlet kurumları da kendi görev sahasında bulunan altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Sıfırdan bir şehir yeni yerleşim yerinde yükselirken daha önce var olan Yusufeli halkının yararlandığı sosyal yaşam alanlarının hemen hiçbirisinin kalmadığı ve sular altında kaldığını görmekteyiz. Bu yeni yerin yeniden bir vatan haline gelebilmesi ve insanların kendilerini buraya ait hissedebilmeleri  için yeni şehre bir kimlik kazandıracak başkaca da sosyal ve kültürel alanların olmasına ihtiyaç var. Bu önemli boşluğu ve ihtiyacı tespit eden belediyemiz bu yeni ilçeye kimlik kazandıracak yeni projeler ve yatırımların neler olacağı  konusunda yoğun bir beyin fırtınası yaparak ona göre planlama yapmaktadır. Daha önce Yusufeli’nin geleceği için bilimsel bir çalışma organize ederek 2. Yusufeli Sempozyumu düzenlemiş olan belediyemiz bilimsel verilerin ışığında çalışmalarını sürdürmektedir.

Doğal alanlarının birçoğunu kaybedecek olan Yeni Yusufeli’nde özellikle yapay turizm  ve sosyal alanların oluşturulması ilçe turizmine ve sosyal yaşamına değer katacaktır.İnsanımızın kendini buraya ait hissedebilmesi ve burada yeniden bir hayata tutunma hikayesi oluşturabilmesi adına planladığımız şehitler Tepesi projesi bir yandan ilçemize değer katarken diğer yandan ilçemizden verdiğimiz çok sayıdaki şehidimizin hatıralarına da sahip çıkarak onların adlarını ilelebet yaşatılmasının da bir yolu olacaktır.

Yeni Yusufeli ilçesinin tam karşısında ve göle nazır bir noktada yapacağımız Şehitlik alanında Yusufelili şehitlerin hatıralarının sergileneceği bir anıt müzenin yapılacağı ,  aynı zamanda konaklama ve insanların  günübirlik ihtiyaçlarına cevap verecek;lokanta,park vb. tesislerinde yer alacağı bir mekan olarak projelendirilen alanda alt yapı çalışmaları da yapılarak insanımıza rahat bir ortam sunulacak. İlçemize gelecek olan insanların ziyaret edebilecekleri ve ilçemizi tanıtan vizyon bir proje olarak değerlendirdiğimiz “Şehitler Tepesi Projesi “ gelecek yıllar içerisinde Yusufeli’nin sembollerinden biri olacaktır.

Projenin gerekçesi            :

1)Amaç: Şehitler tepesi Projesiyle  aşağıda belirtilen hususlara ulaşmak hedeflenmektedir.

a) Sular altında kalan Yusufeli’nin kaybolan değerlerinin yerine yeni kurulacak ilçe merkezinde  yeni değerler kazandırmak.

b) Bu ülke için canlarını kanlarını seve seve vermiş olan Yusufelili  şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılarak gelecek nesiller tarafından tanınmalarını sağlamak.

c) Yeni ilçeye bir kimlik ve değer katacak eserin ortaya çıkmasını sağlamak.

d) Maddi olarak sıfır ve yeni olan bir mekanın manevi olarak ta bir anlam ve mana kazanmasına vesile olacak ve şehre anlam kazandıracak bir mekanın oluşmasını sağlamak

d) İlçe turizmine katkı vermek.

e) İlçe insanının ve dışarıdan ilçemize gelecek olan insanların gidebilecekleri ,vakit geçirebilecekleri nezih ortamları oluşturmak

2)Hedeflenen Kitle:

Yeni kurulacak ilçemizde yaşayacak olan ilçe sakinleri ve köylerinde bulunan vatandaşlarımızla birlikte ilçemize dışarıdan ziyaret için  gelecek yerli ve yabancı kişiler.

3)Kitlesel Amaç: Yerel kültürümüz , alışkanlıklarımız ve her türlü değerlerimiz  ile turizm potansiyelimizi geliştirerek yeni ilçe yerine taşımak. Gelecek nesillere refah düzeyi yüksek insan varlığı ile intikal etmek.Maddi ve manevi anlamda gelişmiş kalkınma düzeyi yüksek değerleriyle birlikte yaşayan bir toplum inşa edebilmek.

3)Projenin Kısa ve Uzun Vadede Amaçları:

  1. Kısa Vadeli Amaç: Yeni kurulacak olan ilçede vatandaşlarımızın zaman geçirebilecekleri sosyal mekanların oluşturulması ve Yusufelili Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılacağı bir müze kurulması
  2. Uzun Vadeli Amaç: İlçe turizminin gelişmesine katkı verecek ve ilçemiz için sembol olacak bir üstyapı çalışmasıyla birlikte aynı zamanda Yeni Yusufeli’ne manevi bir kimlik kazandırma amaçlanmaktadır

4)Amacına Nasıl Ulaşacağı:

             Şehitler Tepesi Projesi için öncelikle 2019 yılı içerisinde düzleştirme, Duvar ve dolgu çalışmaları yapılan alanda 2020 yılı içerisinde üst yapı projeleri yapılarak inşaatına başlanacak.Şehitler tepesinde yapılacak olan üst yapı planlamasında bir şehitlik müzesi ,bir restoran ,bir konaklama tesisi ,otopark ve çevre düzenlemesi yapılacak. 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılacak olan projenin tamamlanma süresi 1 yıl olarak düşünülmektedir.

            Üst yapı çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak yürüteceğimiz diğer çalışmamız da şehitlerimiz için yapılacak olan müze de sergilenecek Yusufelili şehitlerimize ait eşyalar,fotoğraflar ve onlara ait sergilenebilecek ne varsa onların temin edilerek her bir şehide ait bir mekan tesis edebilmek. Şehitlerimizin yakınları ile temasa geçilerek şehitlerimizin var olan hatıraları sesli ,görüntülü ve çeşitli eşyaları içeren görsel malzemeler temin edilecek.

5) Faaliyet ve çıktılar:

  • Şehitlerimizin İsim listesi belirlenecek.
  • Belirlenen isimlerin yakınları ile temasa geçilecek ve birebir görüşme yapılacak. Eğer il dışında iseler bulundukları ile gidilerek yerinde görüşülecek.
  • Şehit ailelerinin fikirleri de alınarak şehitlikte sergilenmelerini istedikleri materyaller toplanarak hazır hale getirilecek ve müze inşası bitirildikten sonra yerlerine konacak.
  • Şehitlik anıtında her bir şehit için ayrı bir mekan oluşturulacak ve ona ait kişisel eşyalar orda bulundurulacak.
  • Bu proje için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Askerlik Şubesi Başkanlığı ile işbirliği yapılacak.

6) Maliyet:

7) İzleme ve Değerlendirme:

            Bu proje Yusufeli Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilip yapılacaktır.

                                                                                                    Eyüp AYTEKİN

               Yusufeli Belediye Başkanı