07 Temmuz 2022
Yusufeli’nin Çınarları

Yusufeli’nin Çınarları

16 Haziran 2020 1136

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PROJESİ

 1. Projenin Adı:  Yusufeli’nin Çınarları

 1. Projenin Yeri: Artvin Yusfeli

 

            Proje Başlama ve Bitiş: 01 Nisan 2013 – 30 Kasım 2013 

 1. Uygulayıcı Kuruluş veya Firma: Yusufeli Belediye Başkanlığı.

 1. Projenin Kısa Tanıtımı:

Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmekte olan Yusufeli  baraj gölü altında kalacak ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde yaşayan 65 (altmış beş) yaş üstü vatandaşlarımızdan projemize katılımda istekli kişilerle yapılacak olan belgesel film ile katılımcıların Yusufeli ‘deki anılarını, yaşam hikâyelerini anlattıkları Yusufeli’nde zamanın tanığı anlamındaki görüntülerinin; dört mevsim boyunca kamera ile çekimlerinin yapılarak, kayıt altına alınması, fotoğraflarının çekilmesi ve arşivlenmesi,

Yusufeli ilçe merkezinin 1950 den önceki yerleşim yerinden şu anki yerleşim yerine taşındığı döneme ve o tarihten günümüze kadar ilçemizin geçtiği badirelere tanıklık eden 65 yaş üzerindeki insanların hayat hikâyelerini, ilçenin Yusufeli Barajı sularını altında kalacak olması nedeniyle şu an yaşadıkları duygu yoğunluğunun canlı olarak anlattıkları 3-5 dakikalık kısa görüntülerinin yaşam alanları içerisinde çekimlerinin yapılarak iki dilde (Türkçe ve İngilizce olarak) belgesel film hazırlanarak halkımıza sunulması, arşivlenmesi.

Projemiz çalışmalarına 65 yaş üstü ortalama 100 kişi iştirak edecektir.

Yusufeli ilçe merkezinde bulunan tarihi ve kültürel miraslarımızdan olup baraj suları altına kalacak tarihi eser ve yapılar bulunmaktadır. Bunlar kubbeli hamam, Bağözü mahallesindeki Şapel ve Yusufeli evleri (bağdadiye örgülü) dir. Bu eserlerin yapılacak belgesel film içerisinde görüntüleri ile beraber tarihçesi ve yapım hikâyeleri halen hayatta olan inşaat ustalarının anlatımıyla kayıt altına alınacaktır.

 1. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:

Kısa Vadeli Amaç:

Yakın tarihte Yusufeli Baraj göleti altında kalacak olan ilçemizde yaşamış ve halen yaşamakta olan insanların yaşadığı duygusallığa tercüman olmak.  Kurulacak olan yeni ilçe yerinde insanların isteklerinin karşılanmasına katkıda bulunmak.

HD (Yüksek Çözünürlü) Formatta bir belgesel film projesi olarak hazırlanmakta olan bu dizi belgesel film Yusufeli’nin sahip olduğu kültürel yaşam şeklinin tanıtılmasına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Uzun Vadeli Amaç:

Dört köyü tamamen, on iki köyü kısmen baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin bugünkü durumunu belgeselleştirerek bölgenin biyolojik, arkeolojik, kültür tarihi, dinler tarihi, folklorik ve geleneksel değerlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere ve yüz yıllara taşımaktır.

Doğal ve kültürel doku bakımdan çok zengin olan ve temiz toplum anlamında bir marka olan ilçemiz kültürünü muhafaza etmek, Yusufeli’nin tarihi, kültürel, geleneksel hayat alanlarının tanıtımı hedeflenerek altenatif turizm sektörünün oluşmasına katkı sağlamaktır.

 1. Projenin Gerekçesi:

Sular altında kalacak Yusufeli ilçe merkezi şimdiye kadar dört ayrı noktada konuşlanmış olup şu anki yerine 1950 yılında taşınmıştır. Ancak ilçemizin makûs kaderi yine tazelenerek bir değişiklik daha yaşamak zorunda kalmıştır. İlçe sakinlerinin emeklerinin sular altında kalması ve bir daha gün yüzüne çıkamayacak olması halkımızda geçmişi ile var olan güçlü bağlarının kopacağı endişesini beraberinde getirmektedir. Bu proje ile hem yaşanan bu endişeyi ortadan kaldırmak hem insanlarımızın yaşadığı duygu yoğunluğuna ortak olmak hem de Yusufeli coğrafyasında hayat bulan bitki çeşitliliği, yaban hayatı, tarihi, dini, kültürel ve geleneksel mirasın geleceğe taşınmasına;

Yusufeli Belediye Başkanlığı olarak katkı sağlamak amaçlanmaktadır.   

 1. Amacına Nasıl Ulaşacağı:

Hazırlanacak belgesel filmin yerel ve ulusal kanallarda yayınlanması sağlanacaktır.

Yusufeli Belediyesi Kültürevi’nde halkımızın izlemesi sağlanacaktır.

Yurtiçinde ve yurtdışındaki Yusufeli ve Artvin ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının arşivlerine kazandırılacak.

Su altında kalacak Yusufeli ilçesinin ayrıntılı görüntülerinin gerek yerel idarelerin ve gerekse devlet arşivine kazandırılmasıyla maksat hâsıl olacaktır.

  

 1. Hedeflenen Kitleler:

Genel Hedef Kitleleri,

Baraj projesi uygulandıktan sonra yeni ilçe yerinde yaşamına devam edecek Yusufeli halkı,

Aslen Yusufelili olup başka coğrafik bölgelerde yaşayan vatandaşlar.

Alternatif turizm alanlarıyla ilgilenen iç ve dış hedef kitleler,

07 Maliyet Dökümü:

1-DANIŞMANLAR                                                                     1.000.-TL

2- METİN GİDERLERİ                                                               2.000.-TL

3-KAMERAMAN KAMERA GİDERİ                                       5.000.-TL

4-KAMERA ASİSTANI GİDERİ                                                1.000.-TL

5-YÖNETMEN GİDERİ   (60 GÜN X 300 TL)                          6.000.-TL

6-BANT GİDERİ                                                                 2.000.-TL

7-IŞIK VE IŞIKÇI GİDERİ                                                 3.000.-TL

8-SESLENDİRME SPİKERİ ( İKİ DİL)                             3.000.-TL

9-TERCÜME GİDERİ                                                         1.000.-TL

10-JİMİJİP GİDERİ                                                             4.000.-TL

11-ULAŞIM GİDERLERİ                                                   1.000.-TL

12-FOTOĞRAF ÇEKİM GİDERLERİ                                2.000.-TL

13-ÇOĞALTMA GİDERLERİ                                            1.000.-TL

14-MOTAJ STÜDYOSU GİDERLERİ                               8.000.-TL

15- TELİF GİDERLERİ;                                                      1.000.-TL

16-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER                                  3.000.-TL

TOPLAM:                                                          44.000.-TL

İstenen Katkı Miktarı: 44.000.-TL

Nedeni:  400 dakika olarak gerçekleştirilecek olan projenin maliyet tutarı;

Belgesel film: 44.000-TL+KDV’,

.

 1. Faaliyet ve Çıktılar:

Proje Yusufeli Belediye başkanlığı tarafından geliştirildi.

TRT Turizm Belgesel Kanalına Belgeselin Yayınlanması için Teklif Edilecek.

Yerel Televizyon Kanallarında yayınlanması sağlanacak

Çekimler dört mevsim olarak yapılacak.

 1. Girdiler:

 

Artvin Valiliği,

Yusufeli Kaymakamlığı,

Yusufeli Belediye Başkanlığı,

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,

 1. İzleme ve Değerlendirme:

“Yusufeli’nin Çınarları” adlı bu belgesel film projesinin çekimlerine 01 Nisan 2013 tarihinde başlanacaktır.

T.C.

YUSUFELİ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı     :M 08 6 YUS 0 32/311 10/                                                                          .06/06/2013

Konu   :Kültür Varlıkları Katkı Payı Projesi

ARTVİN VALİLİĞİ

         Yusufeli ilçemizin sahip olduğu tarihi, kültürel, geleneksel ve doğal zenginlikleri ile yaşayan halkın hatıra ve duygularını konu edinen “Yusufeli’nin Çınarları” adlı belgesel film hazırlamaktayız.

         400 dakika süreli, Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmekte olan bu projemiz TRT Turizm ve Belgesel Kanalında ve yerel Televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır.

         Yusufeli’nin Baraj suları altında kalacak mücavir alanın ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini ve fotoğraf çekimlerinin yapılmasını da içeren bu projemizi desteklemenizi;

Saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                       Eyüp AYTEKİN

                                                                                               Yusufeli Belediye Başkanı

 

Ek: Proje Kimlik Formu ( 1Adet )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İnönü Cad.                                                                                                                           Ayrıntılı Bilgi İçin: M.AKILLI

Belediye Hizmet Binası.Kat:1                                                                                                                  Veteriner Hekim

Tel:0 466 8112009

Faks:0 466 8112084