19 Eylül 2021
Yusufeli’de Yaşam” Konulu Fotoğraf Yarışması Özel Şartnamesi

Yusufeli’de Yaşam” Konulu Fotoğraf Yarışması Özel Şartnamesi

15 Ağustos 2017 804

“YUSUFELİ’DE YAŞAM”

 KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

ÖZEL ŞARTNAMESİ

1-KONU:"Yusufeli'nde Yaşam " konulu Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir.

2-AMAÇ:Yusufeli’nin eşsiz doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel değerlerini fotoğraf sanatının imkanlarıyla kayda geçirerek bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,insan –mekan-doğa ilişkisinin birlikteliğini tespit ederek ,var olan bu değerlerimizi  geleceğe taşımak.

3-YASAL DAYANAK:Yusufeli Belediye Encümeninin 18.02.2015 tarih ve 12 Sayılı kararı 

4-KAPSAM:Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmalara katılma koşullarına, yarışmalara katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurullarının oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.  

5-KİMLER KATILABİLİR:Tüm Halkımıza açıktır. (Değerlendirme Kurulu Üyeleri ile birinci derece yakınları hariç)

6-YARIŞMA SEKRETERYASI

Adı Soyadı          :Erkin TOKGÖZ

Telefon No         :466 811 20 09

E-posta               :merkinn@hotmail.com

Adres                  :Yusufeli Belediyesi  Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü Yusufeli- Artvin      

7- YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

·         Yarışma sadece renkli baskı dalında yapılacaktır ve  fotoğraflar, dijital ortamda kaydedilerek gönderilecektir.

·         Yarışmaya her fotoğrafçı en çok beş eserle katılabilir. 

·          Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de,kısa kenarı 2400 piksel olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde ,JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektirFotomontaj fotoğraflar tespit edildiğinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

·          Yarışma, 18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılan herkese bir katılım belgesi verilecektir. Yarışmaya geçmişte çekilmiş yahut ödül almış veya yayınlanmış fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafların Yusufeli ilçe sınırları dahilinde çekilmiş olması şarttır. Seçici Kurul Üyeleri, dereceye giren fotoğraf sahiplerinden “fotoğrafın çekildiği yeri” göstermesi veya belgelemesini isteyebilir

·         Eserlerin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

·         Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar yazılı olarak yapılmalıdır. 

·         Şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde ödül geri alınır ve yerine başka eser konulmaz. 

·         Eserlerin üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacak, ancak çalışmanın arka kısmında, sağ üst köşesine yarışmacının rumuzu, fotoğrafın adı ve sıra numarası yazılacaktır. 

·         Daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamazlar

·         Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar

8-TELİF HAKKI:Ödül alan ve satın alınmasına karar verilen fotoğraflar Yusufeli Belediyesi tarafından arşivlenmek üzere saklanır, fotoğrafların yarışmaya ilişkin katalog basımı ve Yusufeli'nin tanıtımı ile ilgili kullanımı söz konusu olduğunda fotoğrafçının adı belirtilerek kullanılır. Ödül alan ve sergilenen fotoğraflardan bir albüm veya katalog bastırabilir. Bu durumda eser sahibine bir adet gönderilir. Bu eserlerin tüm hakları Yusufeli Belediye Başkanlığına aittir. 

9-FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE TESLİMİ:

Başvuru formundaki gerekli bilgiler doldurularak bir mektup zarfının içerisine konulacak. Bu zarfla birlikte fotoğrafların kaydedildiği CD Veya DVD ‘lerin üzerine   7 rakam veya harften oluşan rumuz ve sıra numarası yazılarak ayrı bir zarf içerisinde konulup, Zarfın üzerine yarışmacının rumuzu yazılarak teslim edilecektir.   Eserlerin veya zarfların üzerinde kimlik bilgileri, hiçbir not, tanıtıcı logo kişisel amblem veya benzeri bir ayrıntı bulunmayacaktır. Bu durumda eserler yarışma dışı kalarak elenecektir.   Kullanılacak rumuz büyük harf ve rakamlardan müteşekkil yedi karakterden oluşacaktır.             (Örnek: ND24878)  

10-TESLİM ŞEKLİ:- Fotoğraflar 19 Mayıs 2015 - 17.00’ ye kadar, Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile  teslim edilecektir. Bu tarihten sonra teslim edilecek eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.   

11-YARIŞMA TAKVİMİ:

Şartname Hazırlanması ve Duyuru Yapılması: ……..……   23 Şubat 2015               

Eserlerin son teslim tarihi:………………..…………..…….        19 Mayıs 2015                  

Seçici Kurul Toplantısı:…………………………………….             26 Mayıs 2015

Sonuçların ilan edilmesi ve ödül töreni:……………………  29 Mayıs 2015             

 

12. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

   Doç Dr. Mustafa Reşat Sümerkan (Fotoğraf Sanatçısı-Foto Forum)

   Vedat Osmanoğlu (Fotoğraf Sanatçısı-  Foto Forum )

  Erkin TOKGÖZ  (Yusufeli Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü)

 

13-DEĞERLENDİRME VE DUYURU:Yarışmaya katılan eserler Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirilir ve ilk üç dereceye giren eserler belirlenir. Değerlendirme kurulu tarafından ödüle değer eser bulunmayabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak iddia edemezler. Yarışmaya gönderilen CD/  DVD'ler iade dilmez.

14-ÖDÜLLER:

Birinciye : Fotoğraf Makinesi

 İkinciye: Tablet bilgisayar

 Üçüncüye:  Tablet Bilgisayar

15-Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU FORMU

Yarışmaya Katılan Kişinin

Rumuzu:

Adı ve Soyadı:………………….……….….…..

Doğum Yeri ve Yılı:…………….……………..

Telefon Numarası:……………………...………

Adresi:………………………………………….