19 Eylül 2021
Yusufeli'de Mevsim fotoğrafları Yarışmaları

Yusufeli'de Mevsim fotoğrafları Yarışmaları

14 Ağustos 2017 394

Fotoğraf Yarışması Özel Şartnamesi

KONU:"Yusufeli'nde Kış " konulu Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir.  

AMAÇ:Yusufeli’nin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, geleceğe taşımak, insanımızın doğa, memleket ve insan sevgisini, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek millî, tarihî ve kültürel değerlerimizle yetişmesine yardımcı olmaktır.  

YASAL DAYANAK: Yusufeli Belediye Encümeninin 25.12.2013 tarih ve 93 Sayılı kararı 

KAPSAM:Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmalara katılma koşullarına, yarışmalara katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurullarının oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.  

KİMLER KATILABİLİR:Tüm Halkımıza açıktır. (Değerlendirme Kurulu Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları hariç)         

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

·       Yarışma sadece renkli baskı dalında yapılacaktır.

·       Yarışmaya her fotoğrafçı en çok beş eserle katılabilir. 

·       Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 10 cm. uzun kenarı 15 cm. olacak. 

·       Fotomontaj fotoğraflar tespit edildiğinde değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

·       Eserlerin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

·       Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar yazılı olarak yapılmalıdır. 

·       Şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde ödül geri alınır ve yerine başka eser konulmaz. 

·       Eserlerin üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacak, ancak çalışmanın arka kısmında, sağ üst köşesine yarışmacının rumuzu, fotoğrafın adı ve sıra numarası yazılacaktır.  

TELİF HAKKI:Ödül alan ve satın alınmasına karar verilen fotoğraflar Yusufeli Belediyesi tarafından arşivlenmek üzere saklanır, fotoğrafların yarışmaya ilişkin katalog basımı ve Yusufeli'nin tanıtımı ile ilgili kullanımı söz konusu olduğunda fotoğrafçının adı belirtilerek kullanılır. Ödül alan ve sergilenen fotoğraflardan bir albüm veya katalog bastırabilir. Bu durumda eser sahibine bir adet gönderilir. Bu eserlerin tüm hakları Yusufeli Belediye Başkanlığına aittir. 

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE TESLİMİ:Başvuru formundaki gerekli bilgiler doldurularak bir mektup zarfının içerisine konulacak. Bu zarfla birlikte fotoğrafların arka sağ üst köşesine 7 rakam veya harften oluşan rumuz ve sıra numarası yazılarak ayrı bir zarf içerisinde konulup, Zarfın üzerine yarışmacının rumuzu yazılarak teslim edilecektir.        Eserlerin veya zarfların üzerinde kimlik bilgileri, hiçbir not, tanıtıcı logo kişisel amblem veya benzeri bir ayrıntı bulunmayacaktır. Bu durumda eserler yarışma dışı kalarak elenecektir.        Kullanılacak rumuz büyük harf ve rakamlardan müteşekkil yedi karakterden oluşacaktır.             (Örnek: ND24878)  

TESLİM ŞEKLİ:- Fotoğraflar 10x15 cm boyutunda çıktısı ile birlikte;  - Elektronik ortamda 30 Mart 2014 - 17.00’ ye kadar, Yusufeli Belediyesine veya Yusufeli Halk Eğitimi Merkezi Müdür Başyardımcısı Yener DEDEOĞLU’na elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra teslim edilecek eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.   

YARIŞMA TAKVİMİ:

 Şartname Hazırlanması ve Duyuru Yapılması: ……. .……06 Ocak 2014               

Esrelerin son teslim tarihi:………………..…………..…….30 Mart 2014                   

Seçici Kurul Toplantısı:…………………………………….12 Nisan 2014

Sonuçların ilan edilmesi:……………………………………12 Nisan 2014              

 Ödül Töreni: ……………………………………………...…23 Nisan 2014

DEĞERLENDİRME KURULLARI: 

·       Değerlendirme Yusufeli Belediye Başkanlığınca oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

·       Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.  

DEĞERLENDİRME VE DUYURU:Yarışmaya katılan eserler Değerlendirme Kurulları tarafından değerlendirilir ve ilk üç dereceye giren eserler belirlenir. Değerlendirme kurulu tarafından ödüle değer eser bulunmayabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak iddia edemezler. 

ÖDÜLLER:Yusufeli Belediye Başkanlığınca temin edilecektir.           

BAŞVURU FORMU

Yarışmaya Katılan Kişinin

Rumuzu:   

Adı ve Soyadı:………………….……….….…..                                    

Doğum Yeri ve Yılı:……… …….……………..                                     

Telefon Numarası:……………………...………

Adresi:………………………………………….