19 Eylül 2021
Yusufeli Belediyesi Yayınları

Yusufeli Belediyesi Yayınları

07 Ağustos 2017 978

BELEDİYE BAŞKANI EYÜP AYTEKİN:”GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRAS, KÜLTÜREL BİRİKİMLERİMİZDİR.”

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, toplumun kültürel değerlerini besleyen bilgilerin ve yöresel özelliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasında köprü olabilmenin, belediyelerin asli görevleri arasında olduğunu söyledi. Yusufeli’nin eşsiz bir tarihi ve kültürel hazineye sahip olduğunu belirten Başkan Aytekin,” derin bir kültürel birikimi olan Yusufeli halk kültürü üzerine de birçok çalışma yapılıyor.

 

YUSUFELİ BELEDİYESİNİN KATKILARIYLA ÜÇ AYRI KİTAP, ÜÇ AYRI KÜLTÜR HİZMETİ 

Prof. Dr. Muammer Demirel’in kaleminden, Yusufeli’nin tarihi geçmişi ile Artvin ve ilçelerinin 1920’li yıllarının ayrıntılı bir şekilde kaleme alındığı iki ayrı eser ve akademisyenlerin bildirileriyle oluşan Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu kitabı Yusufeli Belediyesinin katkılarıyla çıktı.

Yusufeli’ni merak ediyorsanız ve elinizde size kaynaklık edecek herhangi bir eser yoksa

Prof. Dr. Muammer Demirel’in kaleminden çıkan Yusufeli Tarihi ve Artvin Vilayeti Hakkında Malumat_ı umumiye kitapları ile geçmişten geleceğe Yusufeli sempozyumu bildirilerinden oluşan sempozyum kitabı, Kendi kültürünü ve Yusufeli’ni tanımak isteyenler için bulunmaz eserler.

Yusufeli Belediyesi kültürel değerlere hizmet edecek çalışmalara destek olarak, gelecek kuşaklara kalıcı izler bırakmayı hedefliyor. Sosyal kültürel çalışmaları yakından takip eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli ve çevresi ile ilgili 3 ayrı kitabın basımında da belediye olarak desteklerini esirgemedi. “Tarihi kayıtların hakikati korumadaki işlevi, tarihi gerçeklerin hakikatli kalemler eliyle ortaya çıkarılmasına bağlıdır” diyen Başkan Aytekin, geleceğe kaynaklık edecek üç eserin de bilimsel kayıtlar olduğunu ifade etti.

10–12 Haziran tarihlerinde Yusufeli’nde gerçekleştirilen geçmişten geleceğe Yusufeli sempozyumu kitaplaştırılarak geleceğe yönelik bilimsel bir kaynak ortaya çıkarıldı. Sempozyuma sunulan değişik konularda 56 bildiriden oluşan sempozyum kitabı, Yusufeli’nin tarihini, coğrafyasını, ziraatını, doğal kaynaklarını, edebiyatını, eğitimini, kültürünü, ekonomisini, turizmini, sağlık ve göç unsurunu geniş kapsamlı olarak içeriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın destekleri ve Yusufeli Belediyesinin katkılarıyla yayınlanan Yusufeli Tarihi kitabı, Yusufeli’ne ilk Türk yerleşmesi, Yusufeli’nin Osmanlılar tarafından fethi,1.dünya savaşında Yusufeli, Yusufeli’nin işgali ve kurtuluşu, Osmanlıdan cumhuriyete Yusufeli’nde idari teşkilat ve idareciler, nüfus ve yerleşme, bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşması, köyleri ve ekonomik hayatı konu başlıklarından oluşuyor.

Yine Muammer Demirel’in yoğun emek harcadığı 1920’li yılların Artvin ve ilçelerinin ayrıntılı bilgilerini içeren Artvin Vilayeti Hakkında Malumat-ı Umumiye kitabı, Yusufeli Belediyesinin diğer bir kültür hizmeti. 1924–27 Yılları arası Artvin’de yaşamış, İlköğretim Müfettişi olan Muvahhid Zeki’nin kaleme aldığı kitap,  Prof.Dr. Muammer Demirel tarafından günümüz Türkçesine aktarıldı. Eserin yazıldığı tarihte, Artvin’in yol, köprü, su ve mimari yönlerden canlı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarıldığını söyleyen  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Muammer Demirel, “1920’li yılların Artvin’indeki hayat, değerler, dil, inanç, adetler, gelenek, göreneklerin canlı bir şekilde aktarılmış olması büyük değer taşımaktadır. Bu kıymetli eserdeki bilgileri okuyucu ile buluşturmak maksadıyla kitabı yayınlamaya karar verdik” dedi.

 

YUSUF NÜFUS DEFTERİ 1835

Prof.Dr. Muammer Demirel'in Yusufeli Tarihi  ve Artvin Vilayeti Hakkında Malumatı Umumiye Kitaplarının ardından yeni eseri “Yusufeli Nüfus Defteri” kitabı Yusufeli Belediyesi yayını olarak çıktı.

Titiz ve meşakkatli bir çalışmanın ürünü olan kitap, ikinci Mahmut döneminde askerlik ve vergi amaçlı, erkek nüfusuna yönelik yapılan nüfus sayımı bilgilerinden oluşuyor.
Köylerin o dönemdeki hane sayısı ve köylerin kaç kişiden oluştuğu bilgilerinin de yer aldığı kitapta, soylar, fiziki özellikleri ve yaşları ile birlikte veriliyor.

Yusufeli ilçesinin günümüz idari yapısı içindeki köylerine ait nüfus bilgileri, köylerin bağlı olduğu sancaklara ait defterlerden günümüz Türkçesine kazandırıldı.

Toplanan belgeler günümüz Türkçesine aktarılarak verilirken, belgelerin orijinalleri de okuyucu ile paylaşılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Aytekin:”Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras, kül-türel birikimlerimizdir.”

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, toplumun kültürel değerlerini besleyen bilgilerin ve yöresel özelliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasında köprü olabilmenin, belediyelerin asli görevleri arasında olduğunu söyledi. Yusufeli’nin eşsiz bir tarihi ve kültürel hazineye sahip olduğunu belirten Başkan Aytekin,” derin bir kültürel birikimi olan Yusufeli halk kültürü üzerine de birçok çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların en güzel örneklerini iki değerli araştırmacı yazar Aydın Karasüleymanoğlu ve Şahver Karasüleymanoğlu’nun Yusufeli halk kültürü üzerine yaptıkları araştırmalarda da görüyoruz. Hemşehrimiz olan her iki araştırmacının yılların emeği olan eserlerini yayınlamayı da planlıyoruz.” diye konuştu. Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, 1987 yılında vefat eden Artvinli folklor araştırmacısı Mustafa Adil Özder’in Yusufelili Aşık Huzuri’nin hayatı ve şiirlerini konu alan eserini yakın bir zamanda yayına hazırlanacağını belirtti. “Bizi biz yapan özelliklerin ortaya çıkmasına vesile olan her eserin yanında olacağız” diyen Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli nüfus defteri nezdinde ortaya çıkardığı tüm eserler için Muammer Demirel’e teşekkür etti.

Prof Dr. Muammer Demirel:”Yusufeli Nüfus Defteri, zincirin ilk halkasını oluşturuyor”.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Demirel,1835’teki nüfus sayımından sonra 1907 yılına kadar 3 sayım daha yapıldığını ve diğer nüfus defterlerini de imkanlar ölçüsünde yayınlamayı düşündüklerini söyledi. “Bu kitap zincirin ilk halkasını oluşturuyor” diyen Muammer Demirel, en son çıkarılacak nüfus defterleri ile günümüz soyağaçlarının çok kolay oluşturulacağını ifade etti.

Kitabın hazırlığına başlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Adem Avcı’nın, her türlü yardım ve desteği sağlayacağını ifade ederek kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Muammer Demirel:”Adem Avcı Bey, kitabın basımının her aşamasında destek sağladı ve Yusufeli sevdalısı bu hemşehrimize ve kültürel faaliyetleri belediye hizmetlerinin asli unsuru sayan ve kitabın yayınında her türlü sorumluluğu üstlenen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yusufeli Nüfus Deferi 1835 adlı eser Yusufelililerden büyük ilgi gördü. Esere her ulaşan Yusufelili kendi dedelerinin kaydı için titiz bir şekilde eseri inceliyor.

 

YUSUFELİ YEDİNCİ YERİNİ ARARKEN” KİTABI BELEDİYE YAYINLARI ARASINDA YERİNİ ALDI

Yusufeli barajı sonrası yeni ilçe yerinin neresi olacağı yolundaki belirsizliğe halkın iradesiyle açıklık getirmek isteyen Yusufeli Belediyesi, bilge yapım limited şirketi aracılığıyla kamuoyu araştırması yaptırdı ve bu araştırmayı da kitaplaştırdı.

Araştırma şirketi, kamuoyunu yıllardır meşgul eden Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yeri konusunu 500 deneğe sordu.  Denekler, ilçe merkezi ve mahallelerinde oturan rastgele kişilerden oluştu.  Kişilerin demografik özellikleriyle birlikte ele alındığı sorular, çoktan seçmeli ve açık uçlu olarak hazırlandı. Rastgele seçilen kişilere, Yusufeli Barajını isteyip istemedikleri, baraj sonrası nereye yerleşmeyi planladıkları, yeni ilçe yeriyle ilgili istek ve beklentileri, ilçede şu andaki mevcut durumları gibi ve benzeri birçok detaylı sorunun yöneltildiği ankette, 80’e yakın soru yer aldı.

Yusufeli belediyesinin yayınları arasında yerini alan  “Yusufeli Yedinci Yerini Ararken- Kamuoyu Araştırması “ kitabı içeriğiyle de araştırmanın boyutunu genişletti. Köy muhtarlarıyla yapılan toplantı tutanakları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye meclis kararları da kitaba eklendi.

Yusufeli barajı sonrası yeni ilçe yerinde Yusufeli’ni yeniden kurmak, ilçeyi bir arada tutabilmek ideallerini, Yusufeli halkının yol göstericiliğiyle, sorunları aşarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli barajı ve yeni yerleşim yeri kamuoyu araştırmasının bu ideallerine araç olduğunu ve kamuoyu araştırma kitabının ortaya çıktığını söyledi. Eyüp Aytekin, “Yıllar sonra tarihe not düşürecek bu anketi halkımızın değerlendirmesine sunarken anketin hazırlanmasında emeği geçen belediye meclis üyesi ve mesai arkadaşlarıma, Yener Dedeoğluna teşekkür ediyorum” dedi.

 

YUSUFELİ KÜLLİYATI

12 yıl önce yayımlanan Yusufeli adlı kitabının baskısının kısa sürede tükenmesi ile Yusufeli’ne yeni ve daha geniş kapsamlı bir eser kazandırma çalışmalarına başlayan Artvinli, uzun ve yorucu bir uğraşının ardından Yusufeli Külliyatı adlı kitabını ortaya çıkardı.
Artvinli, kitabın yayınlanması konusunda Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’in göstermiş olduğu ilgi ve destekten çok memnun olduğunu belirterek, “2000 yılında Yusufeli adlı kitabı yayınlamış ve kısa sürede kitabın baskısı tükenmişti. Baskı konusunda ilgilenen birileri çıkmadığı için kitabın bugüne kadar baskısı yapılmadı. Başkan Eyüp Aytekin bu çalışmamla yakından ilgilendi ve yayınlamak istediğini belirtti. İlgisi ve samimiyeti için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum,” diye konuştu. Taner Artvinli’nin 2000 yılından beri üzerinde çalıştığı Yusufeli Külliyatı kitabının hazırlık aşamalarını takip ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacak, yarınlara kültürel miras olarak kalacak eserleri belediye yayınları arasına alarak desteklemeye ve eser sahiplerinin de yanlarında olmaya devam edeceğiz…” dedi.
Yusufeli’nin bütünüyle ele alındığı Yusufeli Külliyatı kitabı 2 cilt olmak üzere 1024 sayfadan oluşuyor. Kitabın birinci cildinde; Yusufeli coğrafyası, tarihi, kültürü ve tabiat varlıkları, mülki idare ve yerel yönetim yapısı, yerleşme ve nüfus özellikleri, eğitim ve öğretim hayatı, turizmi, köyleri ve spor faaliyetleri yer alıyor. Yusufeli Külliyatı kitabının ikinci cildi ise; halk edebiyatı, halk oyunları, halk çalgıları, halk mimarisi, yerel giyim kuşam, çocuk oyunları, halk hekimliği, halk inançları, gelenek ve görenekler, adak ve ziyaret yerleri, Yusufeli mutfağı ve halk takvimi gibi özellikleri bir araya getiren bölümlerden oluşuyor.
Yusufeli Külliyatı kitabı 2013 yılı itibariyle Yusufeli Belediyesi yayınları arasına katıldı.