19 Eylül 2021
Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi

Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi

17 Ağustos 2017 2454

Projenin Adı                               : Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi

Projenin Uygulama Yeri            : Yusufeli / Artvin

Uygulayan Kuruluş veya Firma: Yusufeli Belediye Başkanlığı

PROJE EKLERİ:

Ek-1:1 adet flashdisk

Ek-2: 1 Adet Cd

Projenin Kısa Tanıtımı         :

Yusufeli İlçesi Artvin İlimize Bağlı Merkez nüfusu 7800 köyleriyle birlikte toplam 22 bin nüfusa sahip şirin bir ilçemizdir.

Yusufeli coğrafi bakımdan dağlık olması nedeniyle ekilebilir arazilerin az olması ve tarım faaliyetlerinin zorluğu insanları gurbetçiliğe yöneltmiş ve ilçeden yıllar içerisinde batıya doğru önemli ölçüde bir göç yaşanmıştır. Bu durum özellikle köylerimizin boşalmasına sebebiyet vererek nüfusun ilçe merkezi ve ilçeye yakın köylerde toplanması sonucunu doğurmuştur.  Genç nüfusun çalışmak için şehirlere göç etmesi doğal olarak ilçemizde yaşlı nüfusun oranını artırmıştır. Köylerin ilçe merkezine uzak olmaları ,özellikle kış aylarında ulaşımda sıkıntı yaşanması köylerde kalan yaşlılarımız için önemli ölçüde dezavantajlı bir durum ortaya çıkarmakta. Köylerimizin bazılarında kış aylarında iki üç hanenin kaldığı ve bu köylerden ilçe merkezine ulaşımın bir,bir buçuk saat sürdüğünü düşünürsek durumun mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Çocuğu bulunmayan veya çocuklarının yanına gitmeyip yalnız kalan yaşlılarımız kış aylarında çok büyük zorluklar yaşamakta. Isınma ,yeme içme,ibadet,güvenlik ve sağlık hizmetlerindeki aksamaları  göz önünde bulunduran Yusufeli Belediyemiz gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde yalnız kalan yaşlılarımız için özellikle kış aylarında barınabilecekleri sıcak bir  ortam oluşturma adına “Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi”ni hizmete açtı. Konukevimiz klasik anlamda bir huzur evi gibi olmayıp huzurevlerindeki yasal mevzuatlar uygulanmamaktadır. Konukevinde kalmak isteyen yaşlılarımız yazılı olarak belediyemize başvurmakta ve Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuş “Konukevi Komisyonu”nca uygun görülenler kalabilmektedirler. Konukevinde kalan yaşlılarımız içlerinde tuvaleti ve banyosu bulunan tek kişilik,iki kişilik ve üç kişilik odalarda  kalmaktadırlar.Gün içerisinde istedikleri gibi gezip dolaşabilmekte ve istedikleri zaman konukevinden ayrılabilmektedirler.Böylece kendi sosyal çevrelerinden ve ortamlarından koparmadan sıcak bir ortamda mutlu olmalarını sağlıyoruz.

Konukevimiz iki katlı olup birinci katı ortak kullanım alanlarına ayrılmıştır. Bu bölümde mutfak ,yemekhane ,iki adet dinlenme salonu, ortak WC ler , revir odası,görevli odası ve berber odası bulunmaktadır.İkinci katımızda ise her odada tuvalet ve banyonun bulunduğu tek kişilik ve çift kişilik odalar bulunmakta ayrıca bu bölümde bir tane de mescit bulunmaktadır.

20  kişilik kapasiteye sahip olan konukevinde kalan yaşlılarımızdan hiçbir ücret talep edilmemekte,çalışan dört adet personel ve diğer giderler  Yusufeli Kaymakamlığı ile yapılan protokol gereği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  ve Belediye tarafından karşılanmaktadır.

 

Projenin gerekçesi            :

1)Amaç: Sosyal Belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak ilçemizdeki dezavantajlı gruplardan olan yaşlılarımıza yönelik hizmet yapmak ve onların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak.

 

2)Hedeflenen Kitle: Yusufeli ilçe merkezi ve köylerinde bulunan ,özellikle kış aylarında ısınma ve  sağlık problemi yaşayan bakacak kimsesi olmayan ancak kendi öz bakımını kendisi yapabilen yaşlılarımız.Ayrıca köylerden ilçe merkezine herhangi bir nedenle  -hastane ,alışveriş – ilçeye gelerek işi uzayan ve kalacak yeri olmayan kişiler geçici ve günübirlik olarak ücretsiz olarak konukevinden faydalanabileceklerdir.

3)Kitlesel Amaç:  Yalnız yaşayan yaşlılarımızın mağduriyetleri giderilirken bunun yanında büyük şehirlerde bulunan onların yakınları ve akrabalarının da geride bıraktıkları büyüklerinin güvenli bir ortamda bulunduklarını bilmeleri onlarında mutlu olmalarını ve akıllarının geride kalmasını engelleyecektir.Dolayısıyla hedefimiz yalnız yaşayan yaşlılarımız ,onların yakında veya uzakta olan yakınları ve Mutlu bir Yusufeli halkı dolayısıyla  mutlu bir toplumdur.

 

 

 

 

Projenin Kısa ve Uzun Vadede Amaçları:

a) Projemizin kısa vadeli amacı: Sosyal Belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak Şu anda ilçemizde yalnız yaşayan herhangi bir nedenle bakacak kimsesi olmayan yalnız başına kalmış olan yaşlılarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak. Onlara daha güvenli,daha sağlıklı bir ortam sunarak gündelik yaşamlarındaki zorlukları gidermek.

b) Projemizin uzun vadeli amacı ise ; Böyle bir kurumun şu anda kurulmuş olması ile birlikte bunun bir gereklilik olduğunun ortaya çıkması ve yeni kurulacak olan ilçemizde daha büyük ve gelişmiş bir kurumun oluşması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırarak dezavantajlı durumda olan yaşlılarımızın hayatının kolaylaştırılmasını sağlamak.

 

Proje Paydaşları:

Yusufeli Belediyesi Yaşlı Konukevi işletmesi Yusufeli Kaymakamlığı ile yapılan protokol gereği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü ve Yusufeli Belediyesi ile  birlikte  yürütülmektedir. Kurulan Konukevi Komisyonunda Kaymakamlığı temsilen de bir üye bulunmaktadır.

Bütçemiz:

MALİYET DÖKÜMÜ

 

GİDER TÜRLERİ

                                                                                                                     TOPLAM    TL

Yaşlı Konukevi Mefruşat Alımı

 

 

 

 

80.000

Yıllık Personel Gideri

(4 Kişi Asgari Ücret)

 

 

 

5000

Yıllık Yemek Gideri

(Altı Ay hizmet verilmekte)

 

 

 

 

25000

 

Yıllık yakıt gideri

(Toplam On Ton Kömür)

 

 

 

10.000

Elektrik ve,Yıllık bakım ve onarım giderlerive diğer Giderler

 

 

 

 

10.000

GENEL TOPLAM

 

130.0000

 

 

Projenin Sürdürülebilirliği:

Projemizin yıllık maliyetindeki 80000 TL lik bölüm bir kereye mahsus yapılan bir harcamadır. Yıllık sürekli giderimiz 50000 TL olup bu gider Kaymakamlık ve Belediye imkanlarıyla karşılanabilmektedir. Konukevinde kalacak yaşlılarımızın tespiti Sosyal Yardımlaşma fonu ile beraber tarama yapılarak tespiti sağlanıyor ve Konukevinde kalmaları yönünde çalışma yapılıyor.