28 Mayıs 2022
YÖRESEL KİLİM DOKUMA PROJESİ

YÖRESEL KİLİM DOKUMA PROJESİ

16 Haziran 2020 480

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YÖRESEL KİLİM DOKUMA PROJESİ

 1. Projenin Adı:  YÖRESEL KİLİM DOKUMA PROJESİ

 1. Projenin Yeri: Artvin Yusufeli

 

            Proje Başlama ve Bitiş:  Şubat 2018 – Haziran  2018 

 1. Uygulayıcı Kuruluş veya Firma: Yusufeli Belediye Başkanlığı.-Atattürk Üniversitesi-İş-Kur Artvin İl Müdürlüğü- Yusufeli Halk Eğitim Müdürlüğü

 1. Projenin Kısa Tanıtımı:

Günümüzde milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan kilimler gerek kullanım alanları gerekse kolay taşınabilir ve işlevsel olmaları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadırlar.Öteden beri halkın kendi ihtiyacı için dokuduğu kilimler ve yöresel anlamda cecim denen dokumalar günümüzde neredeyse yok olmaya yüz tutmuştur. Yusufeli Belediyesi olarak bu önemli  kültürel öğenin yok olmasını engellemenin yanı sıra aynı zamanda bu dokumaların ticari olarak bir değer olmasını sağlayarak yöremizde kadınlarımıza yönelik bir istihdam kapısı oluşturmak istiyoruz.

Bu amaçla yöresel motiflerin kullanılarak oluşturulacak kilim ve kilim seccade motiflerinin yer alacağı dokumalarla ilçemizde bayanlara yönelik daha sonra istihdam sağlayacak bir sektöre dönüşmesini amaçlıyoruz.

 1. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:

Kısa Vadeli Amaç:

Yusufeli ilçemizde açılacak bir kilim dokuma atölyesi ile yörede bulunan yöresel motiflerin kaybolmasını engellemek ve bu motiflerin kullanılmasıyla oluşacak dokumaların pazarlanmasının yapılmasını sağlayarak yöredeki özellikle ev hanımlarının istihdama katılmalarını sağlamak.

Uzun Vadeli Amaç:

İlçemizin sular altında kalacak olması hasebiyle ilçenin geleceğe ait gelişim projeksiyonlarında özellikle istihdama yönelik bir çok proje yapılması gerekmekte ve yöre nüfusunun göç etmeyerek yörede kalmasını sağlayacak tedbirler alınması gerekmektedir.Kuracağımız dokuma atölyesi ile yeni ilçe içinde bir altyapı oluşmuş olacak ve yeni ilçede planlanacak bir dokuma atölyesi sayesinde ilçenin ekonomik canlılığına uzun vadede katkı sunulmuş olacak.

 1. Projenin Gerekçesi:

Projemiz zengin bir kültürel geçmişi olan Çoruh havzasında bulunan kültürel ögeleri yaşatabilmenin yollarından birisi olan var olanı yaşatmak ve geçmişle  gelecek arsında bir köprü oluşturacak kültürel bir ortam oluşturma gerekçesiyle yapılmaktadır.

 1. Amacına Nasıl Ulaşacağı:

Belediyemiz proje ortağı olarak çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak projenin daha sürdürülebilir ve bilimsel anlamda daha kalıcı eserler ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi ile yapılan protokol ve danışman hoca görevlendirilmesi sonucu teknik anlamda ve ortaya çıkan ürünlerin yöreselliği konusunda bilimselliği öngörmekte. Diğer taraftan halk eğitim müdürlüğü ve İşkur İl müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile de kursiyerlerin belgelendirilmesi ve günlük yevmiye alarak kadınlarımıza da ekonomik anlamda katkı sunulması amaçlanmıştır. Kursa katılan kursiyerlerin günlük ücretleri İşkur tarafından ödenecek olup belediye başkanlığımız tarafından temrinlik malzeme ve yer tahsisi dışında herhangi bir gider bulunmamaktadır.

  

 1. Hedeflenen Kitleler:

Hedeflenen kitlemiz Yusufeli’nde bulunan ve daha çok ekonomik olarak ihtiyacı olan ve çalışmayan ev hanımlarıdır.

07 -Maliyet Dökümü:

1-KİLİM TEZGAHLARI                                                             20.000 TL

2- İPLİK VE DİĞER MALZEMELER                                        10.000.-TL

3-KURSİYER VE EĞİTMEN GİDERİ                                       80 .000.-TL

4 -ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER                                  10.000.-TL

TOPLAM:                                                            120.000.-TL

 1. - Faaliyet ve Çıktılar:

Proje Yusufeli Belediye başkanlığı tarafından geliştirildi.

Elde edilecek kilimler ve geliştirilecek yeni desen ve motifler proje sonunda Yusufeli Beledi,ye Başkanlığına “Yusufeli Kilim” adıyla tescili yapılacak ve daha sonraki üretimlerde markalaşma yolunda adımlar atılacak.

 1. - Girdiler:

 

Artvin Valiliği İş- Kur İl müdürlüğü

Yusufeli Kaymakamlığı- Halk Eğitim Müdürlüğü

Yusufeli Belediye Başkanlığı,

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,

 1. - İzleme ve Değerlendirme:

Yusufeli Yöresel Kilim Dokuma faaliyeti Şubat ayında başlayacak olup 792 saat olarak Haziran ayı sonuna kadar devam edecektir

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                       Eyüp AYTEKİN

                                                                                               Yusufeli Belediye Başkanı