19 Eylül 2021
KÖYLERİMİZ VE CAMİLERİMİZ

KÖYLERİMİZ VE CAMİLERİMİZ

16 Haziran 2020 101

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PROJESİ

 1. Projenin Adı:  KÖYLERİMİZ VE CAMİLERİMİZ

 1. Projenin Yeri: Artvin Yusfeli

 

            Proje Başlama ve Bitiş: 01 Nisan 2017 – 30 EYLÜL 2017 

 1. Uygulayıcı Kuruluş veya Firma: Yusufeli Belediye Başkanlığı.-Yusufeli Fotoğrafçılar Kulübü

 1. Projenin Kısa Tanıtımı:

Yusufeli İlçesi Artvin İlimize Bağlı Merkez nüfusu 7800 köyleriyle birlikte toplam 22 bin nüfusa sahip şirin bir ilçemizdir.Coğrafi konumu ve yer şekilleri itibari ile dağlık ve yüzölçümü bakımından Artvin’in en büyük ilçesidir.63 köyü bulunan ilçemizde son yıllarda yapımı devam etmekte olan Yusufeli barajı nedeniyle barajın  tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezimizle birlikte 7 köyümüzün tamamı ve 16 köyümüzün bir kısmı sular altında kalacaktır. Bu nedenle Yusufeli ilçe merkezi ve köylerde bulunan tarihi değere sahip eserlerimiz yok olacaktır. Bir kültür havzası olan ilçede yıllar boyunca birçok eser meydana gelmiştir. Camilerimizde kültürümüzde  önemli bir yeri olan değerlerimizdir. Bu projemizle hem su altında kalacak olan köylerimiz ve buralarda yer alan camilerimizin kayıt altına alınmasını sağlayarak geleceğe taşımak ,hem de diğer köylerin resimleri ve camilerini kayıt altına alarak Yusufeli’nin tüm köylerinin resim arşivi ve camilerinin bir envanterinin çıkarılması sağlanacaktır.

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli’nde amatör şekilde çalışmalar yapmakta olan Yusufeli Fotoğrafçılar Kulübünün işbirliği ile yapılacak çalışmada Köylerin doğal güzellikleri de kayıt altına alınmış olacak.

 1. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:

Kısa Vadeli Amaç:

Yakın tarihte Yusufeli Baraj göleti altında kalacak olan ilçemizde bulunan güzelliklerin ve tarihi değere sahip yapıların kayıt altına alınması sağlanacak.

Uzun Vadeli Amaç:

Yedi  köyü tamamen, on altı  köyü kısmen baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin bugünkü durumunu belgeselleştirerek bölgenin biyolojik, arkeolojik, kültür tarihi, dinler tarihi, folklorik ve geleneksel değerlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere ve yüz yıllara taşımaktır.

Doğal ve kültürel doku bakımdan çok zengin olan ve temiz toplum anlamında bir marka olan ilçemiz kültürünü muhafaza etmek, Yusufeli’nin tarihi, kültürel, geleneksel hayat alanlarının tanıtımı hedeflenerek alternatif turizm sektörünün oluşmasına katkı sağlamaktır.

 1. Projenin Gerekçesi:

Sular altında kalacak Yusufeli ilçe merkezi şimdiye kadar dört ayrı noktada konuşlanmış olup şu anki yerine 1950 yılında taşınmıştır. Ancak ilçemizin makûs kaderi yine tazelenerek bir değişiklik daha yaşamak zorunda kalmıştır. İlçe sakinlerinin emeklerinin sular altında kalması ve bir daha gün yüzüne çıkamayacak olması halkımızda geçmişi ile var olan güçlü bağlarının kopacağı endişesini beraberinde getirmektedir. Bu proje ile hem yaşanan bu endişeyi ortadan kaldırmak hem insanlarımızın yaşadığı duygu yoğunluğuna ortak olmak hem de Yusufeli coğrafyasında hayat bulan bitki çeşitliliği, yaban hayatı, tarihi, dini, kültürel ve geleneksel mirasın geleceğe taşınmasına;

Yusufeli Belediye Başkanlığı olarak katkı sağlamak amaçlanmaktadır.   

 1. Amacına Nasıl Ulaşacağı:

Belirlenen süre içerisinde fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınan köyler ve camiler süre sonunda bir resim sergisi şeklinde sergilenecek. Ayrıca elde edilen dokümanlar bir katalog şeklinde bastırılarak çoğaltılıp dağıtımı sağlanacak.

Su altında kalacak Yusufeli ilçesinin ayrıntılı görüntülerinin gerek yerel idarelerin ve gerekse devlet arşivine kazandırılmasıyla maksat hâsıl olacaktır.

  

 1. Hedeflenen Kitleler:

Genel Hedef Kitleleri,

Baraj projesi uygulandıktan sonra yeni ilçe yerinde yaşamına devam edecek Yusufeli halkı,

Aslen Yusufelili olup başka coğrafik bölgelerde yaşayan vatandaşlar.

Alternatif turizm alanlarıyla ilgilenen iç ve dış hedef kitleler,

07 Maliyet Dökümü:

1 -ULAŞIM GİDERLERİ                                                     3.000.-TL

12-FOTOĞRAF ÇEKİM GİDERLERİ                                5.000.-TL

13-ÇOĞALTMA GİDERLERİ                                            15.000.-TL

16-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER                                  2.000.-TL

TOPLAM:                                                             25 .000.-TL

.

 1. Faaliyet ve Çıktılar:

Proje Yusufeli Belediye başkanlığı tarafından geliştirildi.

Çekimler dört mevsim olarak yapılacak.

Çekimlerle elde edilen görüntü ve fotoğraflar bir albüm şeklinde çoğaltılarak dağıtımı yapılacak.

 1. Girdiler:

 

Yusufeli Belediye Başkanlığı,

 1. İzleme ve Değerlendirme:

“Köylerimiz ve Camilerimiz” adlı bu belgesel fotoğraf  projesinin çekimlerine 01 Nisan 2017 tarihinde başlanacaktır.

T.C.

YUSUFELİ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı     :M 08 6 YUS 0 32/311 10/                                                                          .06/06/2013

Konu   :Kültür Varlıkları Katkı Payı Projesi

ARTVİN VALİLİĞİ

         Yusufeli ilçemizin sahip olduğu tarihi, kültürel, geleneksel ve doğal zenginlikleri ile yaşayan halkın hatıra ve duygularını konu edinen “Yusufeli’nin Çınarları” adlı belgesel film hazırlamaktayız.

         400 dakika süreli, Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmekte olan bu projemiz TRT Turizm ve Belgesel Kanalında ve yerel Televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır.

         Yusufeli’nin Baraj suları altında kalacak mücavir alanın ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini ve fotoğraf çekimlerinin yapılmasını da içeren bu projemizi desteklemenizi;

Saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                       Eyüp AYTEKİN

                                                                                               Yusufeli Belediye Başkanı

 

Ek: Proje Kimlik Formu ( 1Adet )