19 Eylül 2021
Geleceğe Kurulan Köprü:Kültür

Geleceğe Kurulan Köprü:Kültür

08 Ağustos 2017 356

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve izleyicilere oldukça güzel anlar yaşatan Yöresel Drama-Skeç ve Türkü yarışması, lise ve İlköğretim Okullarının aylarca hazırlanarak ortaya çıkardığı ürünlerle, kültürel güzelliklerin yanı sıra okullar arasında ilginç bir rekabet ortamı doğurmakta ve yarışma kültürünün oluşmasına vesile olmaktadır. Modern belediyecilik anlayışı ve Yusufeli kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinliklerde katılımcılara çeşitli ödüller verilmektedir. Yusufeli Belediyesinin öncülüğünde yerel değerlerin yaşatılması, unutulmaması ve gelecek kuşaklara taşınması amacıyla yapılan yarışmalar, bir kültür hizmetine dönüşmüştür.                   

 

PROJE DÖKÜMÜ

Projenin Adı:“GELECEĞE KURULAN KÖPRÜ; KÜLTÜR.”

Projenin Amacı:Kültür, milletin içinde bulunduğu şartlara göre yarattığı bütün dil, ilim, sanat, felsefe, örf ve adetler ve bunların mahsulleri toplamıdır.

Amacımız; Düzenlenen Okullar arası Yöresel Drama-Skeç ve Artvin Yöresi Türkü yarışmaları ile yöresel kültürü yayma ve yaşatmaya katkı yaparken,  öğrencilerimizin temsil yeteneklerini kullanarak, kendilerini ifade edebilmelerine ve güven duygularının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Örgün eğitim kurumları arasında yapılan Artvin Türküleri Yarışması ve Yöresel Dramatize (Fıkra, Hikâye vb.) yarışmaları genç nesillere yerel kültürel değerler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Birçok unsuru içinde barındıran kültürün devamını sağlamak için eski ve yeni arasında köprü işlevi görebilmek ve gençlerin geleneksel kültürden beslenerek, yeni kültürel dünyayı inşa etmelerine katkı sağlamaktır.

Projenin Kapsamı: İlçe merkezi ve köylerdeki İlköğretim ve Ortaöğretim Okul ve Öğrencilerinin Yöresel Drama-Skeç ve Artvin Türküleri yarışmalarını kapsar.

Projenin Başlama ve Bitiş Süreci: Yusufeli Belediye Meclisinin 01.12.2009/073 Tarih ve sayılı kararıyla çıkardığı “Sosyal Faaliyetler Yönetmeliği” ile başlar ve İlçe Kaymakamlığının onayıyla her yıl devam eder.

Projenin Uygulama Süreci:Her yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesiyle “Sosyal Faaliyetler Yönetmeliği”ne uygun olarak yarışmaya katılma koşulları, yarışmaya katılacak eserlerde aranacak şartlar, başvuru şekli, değerlendirme kurulu oluşumu, yapılacak değerlendirme sorası verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri belirlenir

 

Proje Finansmanı:( Yıllık Toplam Bütçe)

GİDERLER

MİKTARLARI

Yarışmaya Katılan Okulların Ödül Giderleri

6.000 TL

Yarışmaya Katılan Öğrencilerin Ödül Giderleri

10.000 TL

Sahne ve Organizasyon Giderleri

6.000 TL

Yarışma  Basım ve Tanıtım Giderleri

2.000 TL

TOPLAM

24.000 TL

Belediye Meclisinin çıkardığı“Sosyal Faaliyetler Yönetmeliği”ne bağlı olarak belediye encümen kararına istinaden Yusufeli Belediyesi ve sponsorlar aracılığıyla ödenir.

Proje Sonuçları:Yusufeli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okullar arası Yöresel Drama-Skeç ve Artvin Türküleri yarışması ile Yöre Türküleri ve gülmeceleri hakkında farkındalık oluştu.

Yöresel kültürü yayma ve yaşatmaya katkı yaparken,  öğrencilerimizin temsil yeteneklerini kullanarak, kendilerini ifade edebilmelerine ve güven duygularının gelişmesine katkıda bulunuldu..

Yusufeli halkı, öğrencilerimizin bu yeni deneyimlerini ve kendi kültürünü izleme ve dinleme fırsatı buldu. Yusufeli’ne gelen yerli ve yabancı misafirler, Yusufeli kültürünü tanıma fırsatı yakaladı. Okullarımız ve öğrencilerimiz arasında iletişim bağı kurularak kalıcı dostlukların oluşmasına vesile olundu. Sergilenen oyunlarla ve seslendirilen yöresel türkülerle Yusufeli kültürü yaşandı, yarışmalar kayıt altına alındı ve gelecek nesillere bırakılacak kültür mirası ve geleneksel bir etkinlik ortaya çıktı. Yöresel yarışmalar, Yusufeli insanının kendi kültürel ürünlerini dışarıdan izleyebilmesini sağladı. Hemşerilik bilincini geliştirdi.

Belediyeciliği sadece altyapı ve imar hizmetleri olarak gören anlayışa, sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetleri de eklendi ve  halk bu  yeni anlayışla ile tanıştı.

Bu vesileyle okullarımızın bazı ihtiyaçları karşılanmış oldu.

Proje Tanıtma Açıklama Raporu: Yusufeli Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yarışmalar İlköğretim ve Ortaöğretim okulları arasında yapıldı. Yarışma dalları Drama-Skeç ve Artvin Türkülerinden oluştu. Yarışmanın ödülleri ve diğer tüm giderler Yusufeli Belediyesi tarafından karşılandı.   Yarışmalara Ortaöğretim düzeyinde, ilçe merkezinde bulunan üç lise katılırken, İlköğretim düzeyinde ise toplam on üç okul yarıştı. Drama-skeç yarışmalarında okullar grup halinde yeteneklerini sergilediler. Türkü yarışmalarında solo ve koronun seslendirdiği türkülere bazen halk oyunları ekipleri de eşlik etti. Yöresel ağızla söylenen türküler ve oynanan oyunlarda köy okulları –ağız köyden köye az da olsa değiştiği için- her okul kendi köyünün ağzını yansıttı.

Türkü yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri için bağlama hediye edildi. Diğer yarışmalarda ise derece alan öğrenciler para/fotoğraf makinesi gibi ödüllerle ödüllendirildi. Başarılı olan  okulların ihtiyacına yardımcı olundu. Ayrıca birinci olan her okula da tablet bilgisayar/projeksiyon/doküman kamerasıgibi ödüller verildi.

Her yarışmada ferdi veya grup halinde olmak üzere ortalama seksen civarında öğrenci yeteneğini gösterdi. Yusufeli halkının da yoğun ilgi ile karşıladığı yarışmalar ilçe için bir ilkti ve Yusufelililer bu yeni heyecanda öğrenci ve okulları yalnız bırakmadı. Bölge televizyonlarından canlı olarak verilen yarışmalar, memleket hasreti çeken Yusufelilileri de ekran başına kilitledi. Yusufeli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikler, 2012’de üçüncü kez Yusufelililerle buluştu. Halkın yoğun ilgisi okulların yöreye ait saklı kalmış türküleri ve fıkraları araştırıp bulma çabalarına vesile  oldu.

  Yöresel Drama-Skeç yarışması Milli Egemenlik Haftasının (23 Nisan) bir parçası olurken, Artvin Türküleri yarışması da Gençlik Haftası (19 Mayıs) etkinliklerinden biri durumuna geldi.

Yusufeli Belediyesi; Yöresel Drama-skeç ve Artvin Türküleri yarışmasını, kültürel belediyecilik misyonunu yerine getirmek amacıyla her yıl düzenleme gayretinde olacaktır.