19 Eylül 2021
Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu

02 Ağustos 2017 635

PROJEPROJE  DÖKÜMANI

GEÇMİŞTEN GELECEĞE YUSUFELİ SEMPOZYUMU

60’a yakın Bilim insanının katılımıyla gerçekleşen ‘Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu’ Yusufeli için bir ilki oluşturdu.
Yusufeli’nin bütünüyle ele alındığı ilk organizasyon olan ve değişik üniversite ve kurumlardan akademisyen ve araştırmacıların farklı konularda bildirilerini sunduğu sempozyumda Yusufeli tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
10–12 Haziran 2010 tarihleri arasında Halitpaşa İlköğretim Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda Yusufeli, tarihinden coğrafyasına, biyolojik çeşitliliğinden jeolojik yapısına ve turizm potansiyelinden halk inanışlarına kadar 56 değişik bildiriyle açıklığa kavuşturuldu.
Farklı medeniyetlerin hâkimiyeti altında kalmış olmasının bir sonucu olarak kendine özgü kültürünü oluşturan Yusufeli, coğrafi şartlarının zorluğu karşısında da kendi şartlarını ortaya koymuş. Baraj belirsizliği nedeniyle sürekli göç veren ilçe, Yusufeli kültür ve kimliğinin taşıyıcılığını yapmakta, geçmişle bağlantılarını korurken, kültürel devamlılığı da sağlama işlevini görüyor. Bu nedenle ilçenin kültürel mirasının paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması için kayıt altına alınması gerekiyor.
Bu amaçla sempozyum çalışmalarına bir yıl öncesinden başlayan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr Muammer Demirel, bir yıllık özverinin karşılığını akademisyenlerin yoğun ilgisi ve ortaya konan bilgilerin kitaba dönüştürülmesi ile aldılar.
Sempozyuma sunulan bildirilerle oluşturulan ve Yusufeli Belediyesi tarafından bastırılan ” Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu” kitabı, Yusufeliler ve Yusufeli’ni merak edenler için bir başvuru kitabı niteliğinde.
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Muammer Demirel, bugüne kadar ortaya çıkarılmış geniş çaplı tek kaynak olması nedeniyle Yusufeli’nin geleceğine ışık tutması açısından önemli bir veri kaynağı olacak sempozyum kitabının önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkat çektiler ve Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumunun daha başlangıçta amacına ulaştığını vurguladılar.
Sempozyuma katılan akademisyenlerle ilçenin dününün, bugünün ve geleceğinin konuşulduğu özel sohbet ve tartışma ortamları da oluştu. Yusufelili birçok akademisyenin bir araya getirildiği, kendi topraklarına, kültürlerine yoğunlaşabildikleri güzel ortamlar ve paylaşımlar ortaya çıktı. Bu paylaşımların bir parçası olarak 12 Haziran Cumartesi günü Kaçkar dağlarına, Barhal ve Olgunlar Yaylasına gezi düzenlendi. Yeni dostlukların, arkadaşlıkların temelinin atıldığı, 3 gün süren sempozyum programı kapsamında Yusufeli’de bulunan misafirler, ilçeyi ve Yusufeli kimliğini daha yakından tanıdılar ve ilçeden memnun kalarak ayrıldılar.

 

 

PROJE DÖKÜMANI

01-       Projenin Adı: Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu

02-       Projenin Amacı:

a) Sempozyumun geçekleşmesi ile;

1-Yusufeli’nin Tarihi ve Kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak,

2-Yusufeli Barajından dolayı yok olması muhtemel kültürel ve tarihi değerleri derlemek,

3-Her yıl İlçeye ortalama 60 000 turist geldiği için İlçemizde bulunan Çoruh Nehri ve Kaçkar Dağlarının turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirmek,

4-Küresel ısınma ile çevre sorunlarının arttığı dünyamızda sahip olduğumuz su başta olmak üzere doğal zenginlikler konusuna dikkat çekip korunmasını sağlamak,

5-Flora ve fauna zenginliğini tespit edip bilim dünyamıza sunmak,

6-Yörenin kendine has damak tadını oluşturan organik ürünleri tespit edip organik üretimi teşvik etmek, yaşamasını sağlamak,

7-Barajlar ve HES’ler bölgesi olacak ilçemizde enerji kaynaklarının önemini ve ilçemize sağladığı katma değerlere dikkat çekmek,

8-Bölge insanın yarına kalmasını sağlayacak kültürün yeni nesillere aktarılmasına yardımcı olmak,

9-Geçmişten gelip geleceğe iletilmesi bir zorunluluk olan kültürel değerlerimizin bilimsel çalışma ile derlenmesi, kitap haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

03-       Projenin Kapsamı:

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Yusufeli ile ilgili tarihi, coğrafi, kültür, edebiyat, turizm, ekonomik, ziraat, sağlık, doğal kaynaklar, göç ve göçmenler, hatıralar ve diğer konuların bilimsel olarak incelenmesini hedeflemektedir.

Bilimsel olarak hazırlanan bildiriler Yusufeli’nde halka açık olarak sunulacaktır. Bu sunumlarla bilim adamları arasında bilimsel tartışma ortamı sağlanarak gerçekler tüm yönleri ile ortaya konulacak ve aynı zamanda halka açık yapılacak sunumlardan halkın da istifadesi sağlanacaktır.

Sempozyum için hazırlanan bildiriler “Yusufeli Sempozyumu Kitabı” adıyla Sempozyum tarihinden önce basılarak bilim adamlarının, yetkililerin ve halkın istifadesine sunulacaktır.

Çoruh vadisi üzerine inşa edilecek olan Yusufeli Barajı nedeni ile kaybolacak olan kültürel mirasın kalıcı hale gelmesi sağlanacaktır.

Bu bilgi şöleni ile Yusufeli’nin kültürel geçmişi ve varlıklarının ortaya çıkarılması ile bugünün ve geleceğin kuşaklarına bölgeyi daha iyi tanıma imkânı sağlayacaktır.

04-       Projenin Hedef Kitlesi:

a)     Yusufeli halkı,

b)    Yusufeli’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler,

c)     Yusufeli bağlantılı sivil toplum örgütleri,

d)    Yatırımcı firmalar,

e)     Gelecek nesiller,

05-       Projenin Başlama ve Bitiş Zamanı:

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün:                                           1 Mart 2010

Kabul edilen bildirilerin duyurulması:                                                     20 Mart 2010

Kabul edilen bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son gün:           1 Mayıs 2010

Sempozyum tarih:                                                                          10-12 Haziran 2010

06-       Projenin Uygulama Süreci:

Proje, 13.01.2010 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet DUMAN, Yusufeli Kaymakamı Emre NEBİOĞLU, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp AYTEKİN ve Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği arasında imzalanan protokolle sempozyum düzenleme kurulu oluşturuldu. Düzenleme kurulunun ortak çalışmaları sonucunda Atatürk Üniversitesinden aslen Yusufelili olan ve Yusufeli Kültürü hakkında akademik çalışmaları bulunan akademisyenlerle görüşmelere başlanarak sempozyumun yürütme kurulu şu şekilde oluşturuldu.

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Muammer DEMİREL (Başkan)

Prof. Dr. Şevki ÖZDEMİR

Doç. Dr. Abbas ÇELİK

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Y. Doç. Dr. Nurullah YILMAZ

Hasan IŞIK

 

SEKRETERYA

Arş. Gör. Mustafa AKILLI

Arş. Gör. Muhammet Fatih POLAT

Arş. Gör. Yavuz KÜÇÜKALKAN

Arş. Gör. Fatih DEMİREL

 

Ülkemizin dört bir yanındaki Üniversitelerle istişare kanalları oluşturuldu. Yerel ve ulusal basında duyurularımız yapıldı. 1 Mart 2010 tarihine kadar 80 civarında bildiri özeti müracaatı yapıldı. Bunların incelenmesi sonucu 60 tanesi yeterli bulundu ve 20 Mart 2010 tarihinde kabul edilen bildirilerin duyurusu yapıldı. Kabul edilen bu bildirilerin tam metinleri 1 Mayıs 2010 tarihine kadar tarafımıza teslimi sağlanarak bildiri sahipleri sunumlarını yapmak üzere sempozyuma davet edildi. Prof. Dr. Muammer DEMİREL ve Arş. Gör. Mustafa AKILLI editörlüğünde 544 sahifeden oluşan bildiriler kitabımızda ise 56 adet bildiri yer aldı. 10 Haziran 2010 tarihinde sempozyum başlamadan önce bildiriler kitabımız hazır hale getirilerek tüm hemşerilerimizin ve bilim dünyasının istifadesine sunuldu. Sunumlar planlandığı gibi 10 Haziran 2010 tarihinde Halitpaşa İlköğretim Okulu’nda eş zamanlı olarak iki ayrı salonda gerçekleştirilerek 3 gün boyunca devam etti. Sempozyuma bildiri sunan akademisyenlerin tamamı sunumlarını bizzat kendileri yaptı. Yoğun geçen gündüz oturumlarından sonra akşam yemeklerinde programda emeği geçen tüm iştirakçiler ve misafirlerle beraber bir araya getirilerek hem günün yorgunluğu atıldı hem de Yusufeli kültürü tabanında fikir alışverişleri yapıldı. 12 Haziran akşamında gala yemeği organize edilerek ilçemizden ayrılmak isteyen misafirlerimiz yolcu edildi.

13 Haziran 2010 tarihinde ise sempozyuma bildiri sunarak çok değerli katkılarını sunan akademisyenlerimiz için Kaçkar Dağlarında piknik tertipledik. Arzu edenlere Çoruh Nehrinde rafting yaptırdık. İlçemizin tarihi ve turistik değere sahip bölgelerine gezi düzenledik.

Organizasyonun sonucunda  bildiri sunan tüm katılımcılara Sempozyum Katılım Belgesi takdim edilerek mutlu ve huzurlu olarak ve olumlu düşüncelerle kendilerini uğurladık. noktdeğeri Kaçkar dağlarına   

 başlayanYoğun çalışmaların final aşaması ise 10-11-12 Haziran 2010 tarihlerinde 80 civarında yerli yabancı akademisyenlerin katılımı ve halkımızın yoğun iştiraki ile bildiri sunumları bilgi şöleni tadında gerçekleşti.

07-       Projenin Finansmanı:

 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE YUSUFELİ SEMPOZYUMU’NUN

 BÜTÇESİ

GİDERLER

MİKTARLARI

Katılımcıların Yol Giderleri

40.000 TL

Katılımcıların Konaklama Giderleri

40.000 TL

Organizasyon Kırtasiye Giderleri

10.000 TL

Bildirilerin Basım Giderleri

30.000 TL

TOPLAM

120.000 TL

 

Projenin hazırlık aşamasında tahmin edilen gider bütçesi 100.000 TL dir. Ancak sempozyuma beklenenden daha fazla bildiri ve katılımcı iştirak ettiğinden dolayı proje gideri 120.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı talebimize istinaden 50.000 TL ile katkı sağlamış olup 70.000 Tl ise Yusufeli Belediyesi tarafından finanse edilmiştir.

08-       Projenin Ortakları:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü

Yusufeli Kaymakamlığı

Yusufeli Belediye Başkanlığı

Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği

09-       Projenin Sonuçları:

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu uzun bir emeğin sonucu olarak başarı ile gerçekleştirildi. Kasım 2009 tarihinde oluşan fikirlerimiz doğrultusunda Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediye Başkanlığı olarak 13 Ocak 2010 tarihinde sempozyum yapılması için protokol imzaladık.  Arkasından Prof.Dr. Muammer DEMİREL başkanlığında 6 akademisyenden oluşan Yürütme Kurulu ve 4 kişiden oluşan sekreterya ekibi oluşturuldu. Ülkemizin dört bir yanındaki Üniversitelerle istişare kanalları tesis edildi. Yerel ve ulusal basında duyurularımız yapıldı.

 

 

1 Mart 2010 tarihine kadar 80 civarında bildiri özeti müracaatı yapıldı. Bunların incelenmesi sonucu 60 tanesi yeterli bulundu ve sunumlarını yapmak için davet edildi. 544 sahifeden oluşan bildiriler kitabımızda ise 56 adet bildiri yer aldı. 10 Haziran 2010 tarihinde sempozyum başlamadan önce bildiriler kitabımız hazır hale getirilerek halkımızın istifadesine sunuldu.  Yoğun çalışmaların final aşaması ise 10-11-12 Haziran 2010 tarihlerinde 80 civarında yerli yabancı akademisyenlerin katılımı ve halkımızın yoğun iştiraki ile bildiri sunumları bilgi şöleni tadında gerçekleşti.

 

Bu proje ile ilçemiz halkında eksikliği hissedilen kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışı konusunda farkındalık yaratılmış olup şu kazanımlarımız olmuştur:

 

Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan ve ilçemizle ilgili değişik konularda bilimsel çalışmalar yapmış değerli akademisyenleri ve çalışmalarını Yusufeli ortak paydasında bir araya getirerek ilçemizin kültürel birikimi ilk defa sempozyum çalışması ile kayıt altına alınarak halkımızın ve ülkemizin hizmetine kazandırılmıştır. 

 

İlçemizde yaşayan veya yaşamayan ancak sahip olduğumuz kültürel değerlerin farkında olmuş çok değerli 56 bilim adamının ilçe halkı ile tanışıp kaynaşması sağlanmıştır.

Sempozyuma bildiri sunarak iştirak eden tüm akademisyenlere Katılım Sertifikası verilmiş olup ayrıca; Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu kitabı, Sempozyum Çantası, Sempozyum El Kitabı ve Sempozyum Kalemi hediye edilmiştir.

6 400 nüfusa sahip ilçemizde üç gün boyunca devam eden sempozyum bildirileri sunumlarını ortalama 4 000 insanımız yerinde takip ederek sahip olduğu kültürel değerlerin farkına varması sağlanmıştır.

Bildiri sunan akademisyenler; hakkında çalışma yaptığı bölgeyi tertiplediğimiz kültür gezileri vasıtasıyla bilmedikleri yönleri ile tanıma fırsatı bulmuşlardır.

İlçemizde ilk defa yapılan sempozyum çalışması ile halkımızın takdiri kazanılmıştır.

Yaşayan ve yakın tarihte Yusufeli Baraj Suları altında kalacak olan ilçemizin kültürel değerleri 56 bildiri ile kayıt altına alınarak Geçmişten Geleceğe Yusufeli isimli kaynak kitap halinde ulusal ve yerel kütüphanelerde yerini alması sağlanmıştır.

İlçemizin sahip olduğu kültürel birikimi, tarihi eserleri, gelenek- görenekleri ve engin hoşgörü sahibi insan yapısıyla bölgesel ve ulusal platformlarda tanınırlığı yükseltilerek kalıcı hale gelmesi sağlanmıştır.

Yüzyıllardır değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ilçe coğrafyasının baraj suları altında kalacak olmasından dolayı halkımızda oluşan kültürünü kaybetme-unutma korkusu kısmen ortadan kaldırılmıştır. 

SEMPOZYUM FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ