19 Eylül 2021
BİLGİDEN BİLİNCE; YUSUFELİ  AKADEMİ SOHBETLERİ

BİLGİDEN BİLİNCE; YUSUFELİ AKADEMİ SOHBETLERİ

16 Haziran 2020 98

PROJE DÖKÜMANI

 

01-       Projenin Adı:  BİLGİDEN BİLİNCE; YUSUFELİ  AKADEMİ SOHBETLERİ

02-       Projenin Uygulama Yeri: YUSUFELİ

03-      Projenin Uygulama Tarihi ve Süresi:  OCAK 2020- ARALIK 2020

04-       Uygulayıcı Kuruluş veya Firma:

 Yusufeli Belediyesi-Ensar Vakfı Yusufeli Şubesi

 

05-       Projenin Kısa Tanıtımı:

                Projemiz Yusufeli’nde bulunan genç ve yetişkin bireylerin bilgi bilinç seviyesini artırarak entelektüel anlamda düzeylerinin artırılması amacıyla akademik olarak desteklenmesini sağlamak aynı zamanda gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yaparak onların gelişimlerinin 21. Yy gereksinimleri doğrultusunda erdemli ,lider ve girişimci gençler olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaya yöneliktir. Bu anlamda yetişkinlere yönelik yaklaşık olarak üç yıldır belli periyotlarla çeşitli üniversitelerden getirtilen akademisyenler aracılığıyla akademi sohbetleri düzenleyerek onları siyasetten tarihe ,iletişimden ilahiyata,edebiyattan sinemaya kadar bir çok alanda bilimsel anlamda gelişimlerine katkı verildi.Daha önce Ensar Akademi Sohbetleri şeklinde olan projemizi daha da geniş bir katılıma dönüştürerek 2020 yılı içinde Yusufeli Kademi olarak belirleyip aynı formatla devam edecek bir projeye dönüştürüyoruz.Daha önce görece küçük akredite bir gruba yönelik olan proje “Yusufeli Akademi “olarak daha geniş ve katılımcı bir gruba hitap edecektir.

06-       Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:

 Kısa vadede Yusufeli gibi sosyal imkanların kısıtlı olduğu bir yerde insanımızın sosyalleşmesi ve bunun yanında bilgi ve bilinç seviyelerinin artırılmasıdır.

Uzun vadede ise ; Gençliğin  ve aynı zamanda yetişkin bireylerin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak. Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştirerek bir gelecek kurgusu oluşturmak..

07-       Projenin Gerekçesi:

  1. Amacına nasıl ulaşacağı,

Yetişkinlere yönelik yapılacak Akademi sohbetlerine katılımın sağlanması. Bu amaçla bir akredite grup oluşturup bu grubun devamlı olarak bir okul disipliniyle sohbetlere katılımı sağlanacaktır.

  1. Hedeflenen kitleler:

1- Yusufeli Halkı

08-       Faaliyet ve Çıktılar:

             Projenin hangi konulara hizmet edeceği ve elde edilecek sonuçlar

—Üç haftalık periyotlarla değişik konularda Akademi sohbetleri düzenlenecektir.

—Haftalık sohbetler düzenlenerek tecrübe paylaşımları yapılacaktır ve bu proje ortakları tarafından organize edilecektir.

Eyüp AYTEKİN

Yusufeli Belediye Başkanı