19 Eylül 2021
Bal Evi

Bal Evi

18 Ağustos 2017 3260

Projenin Adı                               : BAL EVİ

Projenin Uygulama Yeri            : Yusufeli / Artvin

Uygulayan Kuruluş veya Firma: Yusufeli Belediye Başkanlığı – Yusufeli Bal Üreticileri Birliği

PROJE EKLERİ:

Ek-1:1 adet flashdisk

Ek-2: 1 Adet Cd

Projenin Kısa Tanıtımı         :

Yusufeli İlçesi Artvin İlimize Bağlı Merkez nüfusu 7800 köyleriyle birlikte toplam 22 bin nüfusa sahip şirin bir ilçemizdir.Coğrafi konumu ve yer şekilleri itibari ile dağlık ve yüzölçümü bakımından Artvin’in en büyük ilçesidir.63 köyü bulunan ilçemizde son yıllarda yapımı devam etmekte olan Yusufeli barajı nedeniyle barajın  tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezimizle birlikte 7 köyümüzün tamamı ve 16 köyümüzün bir kısmı sular altında kalacaktır. Bu nedenle Yusufeli ilçemiz yakın bir gelecekte önemli bir göç olgusuyla karşı karşıya kalacaktır. Eğer insanımızı bu bölgede tutacak yatırımlar yapılmazsa köyünü, evini ilçesini kaybedecek olan insanları burada tutmamamız oldukça zordur.

Yusufeli coğrafi bakımdan dağlık olması nedeniyle ekilebilir arazilerin az olması ve tarım faaliyetlerinin zorluğu bölge insanını farklı ekonomik arayışlara sevk etmiştir. Bölge ekonomisinde kısıtlı imkanlarla tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetleri yapılmakta ancak istihdam oluşumunda yeterli olmadığından bölge insanı daha çok büyük şehirlere göç etmektedirler. Bu göç olgusu her geçen yıl daha da hızlanarak artmaktadır.

Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında, Yeni Yusufeli kurulurken meydana gelecek kısıtların ve fırsatların değerlendirilip, gelir geliştirici faaliyetleri doğru yönlendirebilmek, Yeni Yusufeli’nin geleceğinin planlanmasına katkı vermek ve yapılacak uygulama ve projelere bilimsel altlık oluşturmaktı. Bu amaçla Yusufeli Belediyesi olarak 2. Yusufeli Sempozyumunu düzenledik. Sempozyumdan elde edilen çıktılar ışığında ilçemizde gelir getirici faaliyetleri artırma çabasındayız.

Yusufeli İlçesi bölgeye has özelliklerin yanı sıra, mikroklimatik yönüyle ılık ve yumuşak bir iklime sahip olması nedeniyle, Çoruh havzası boyunca uzanan vadide birçok tarım ürünü yetişebilmekte. Birçok endemik türün bulunduğu havzada Yusufeli arıcısı ,arısı ve balı Türkiye arıcılğında büyük öneme sahiptir. Son verilere göre 7000 adet arı kolonisi ,42 ton bal üretimi ,400 adet ana arı üretimi ve flora çeşitliliği ile Yusufeli,Artvin iline bağlı ilçeler arasında arıcılıkta 2. Sırada yer almaktadır. Bu veriler ışığında bakıldığında desteklendiği takdirde arıcılığın Yusufeli’nde önemli bir istihdam alanı oluşturacağı görülmektedir.

Bölgeden göçleri engellemek ve yöre halkının kendi memleketinde kalarak ekonomik olarak kalkınması için Yusufeli Belediyesi olarak Sosyal Sorumluluk ve Sosyal  Belediyecilik anlayışıyla  yeni ekonomik gelişim alanları ortaya çıkarmak, gelir getirici faaliyetleri artırmak için bölgede  çok önemli bir potansiyeli olan Arıcılığı destekleme kararı aldık.

Bölgede yapılan arıcılık faaliyetlerinin en önemli sorunlarından birisi üretilen balların Pazar bulması ve tüketiciye ulaştırılması. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve üreticilerimize yardımcı olmak adına üreticilerimizin ballarını sergileyebilecekleri tahlil ve analizlerini yaptırabilecekleri bir “Bal Evi” açtık. Açılan bu Bal Evinde şu an 40 tan fazla üretcimiz ballarını teşhir ederek pazarlamasını yapabilmektedir. Tamamen Belediye İmkanlarıyla yapılan Bal Evini Yusufeli Bal Üreticileri Birliğinin hizmetine vererek onların da projeyi sahiplenmelerini sağladık. Alıcı ile satıcıyı buluşturarak ,alıcı ile satıcı arasındaki güvenin oluşmasını sağladık.

Bal Evinin Özellikleri:

-Bal evininin fiziki mekan olarak özel tasarımı yaptırılarak görsel manada albenisi olan orijinal  bir mekan haline getirilmesi sağlandı.

Tüm üreticilerin ballarını kendi adlarıyla ve markalarıyla satabilecekleri özel reyonlar oluşturuldu.

-Bu reyonlarda tarım bakanlığına ait laboratuarlarda tahlili yaptırılmış ve Türk Gıda Kodeksine  uygun ballar sergilenebilmektedir.

 

Projenin gerekçesi            :

1)Amaç: Sosyal Belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak ilçemizdeki Arı ve Bal potansiyelini destekleyerek Bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sunmak,Gelir Getirici faaliyetleri artırmak ve istihdam oluşturmak. Bu yolla baraj sonrası oluşabilecek olumsuzlukları minimize ederek bölge halkının yerinde kalması ve bölge ekonomisine katkı sunması. Yaşanabilecek olası bir göç dalgasının önüne geçmek.

 

2)Hedeflenen Kitle:  Yusufeli’nde Arıcılıkla uğraşan kişilerin yani arı yetiştiricileri ile bal üreticilerinin  desteklenmesi ve bunun yanında gelecekte arıcılık yapmak isteyen kişileri teşvik etmek adına tüm Yusufelili vatandaşlarımız hedef kitlemiz içerisinde yer almaktadır.

 

 Projenin Kısa ve Uzun Vadede Amaçları:

a) Projemizin kısa vadeli amacı: Projemizin kısa vadeli amacı: Halihazırda arıcılık yapan kişilerin desteklenerek bu faaliyetin devamını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.Aynı zamanda kalitesi çok yüksek olan Yusufeli Balının tanıtımının yapılarak Yusufelili Bal üreticilerinin pazarda yer bulmaları, e-ticaret sitesi üzerinden satış yapmaları hedeflenmektedir.

b) Projemizin uzun vadeli amacı  ; Baraj nedeniyle bu havzada yaşanacak muhtemel göç tehdidini gelir getirici faaliyetleri artırarak istihdam oluşturmak yoluyla  bertaraf etmek ve bölgenin kalkınmasını sağlamak.Yusufeli balının marka değerinin oluşumuna katkı vererek ileride “Yusufeli “ Bal “ markası oluşturmak.

Proje Paydaşları:

“Bal Evi” projemizde paydaşımız Yusufeli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü  ve Yusufeli Bal Üreticileri Birliği.

Proje Bütçesi:

 

MALİYET DÖKÜMÜ

 

GİDER TÜRLERİ

                                                                                                                     TOPLAM    TL

Bal Evi Yapım Maliyeti

                                                                                                           60.000

Yıllık Personel Gideri

(4 Kişi Asgari Ücret)

                                                                                                          10.000

Yıllık Bal Analiz Giderleri

                                                                                                           10.000

 

GENEL TOPLAM

 

      80.000

 

 

Projenin Sürdürülebilirliği :

Belediyemiz tarafından yaptırılan Bal evi Yusufeli Bal Üreticileri Birliğine Belediye Meclisinin kararıyla bedelsiz olarak devredilmiştir. Yine Belediyemiz her yıl En İyi Bal Yarışması düzenleyerek üreticilerimizin ballarının reklamlarının yapılmasına fırsat sağlarken verilen teşvik ödülleriyle de üreticilerimiz desteklenmektedir.