19 Eylül 2021
AŞA AŞA AŞTIM DAĞI O YÜZE” ADLI TÜRKÜYE KLİP ÇEKİMİ

AŞA AŞA AŞTIM DAĞI O YÜZE” ADLI TÜRKÜYE KLİP ÇEKİMİ

16 Haziran 2020 108

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PROJE DOKÜMANI

 1. Projenin Adı: “ AŞA  AŞA  AŞTIM DAĞI O YÜZE” ADLI TÜRKÜYE KLİP ÇEKİMİ

 1. Projenin Yeri: Artvin Yusufeli

 

            Proje Başlama ve Bitiş:  MAYIS 2018 – TEMMUZ  2018 

 1. Uygulayıcı Kuruluş veya Firma: Yusufeli Belediye Başkanlığı

 1. Projenin Kısa Tanıtımı:

Bu proje Yusufeli ilçe merkezinde ve köylerinde yıllardır bir ağıt olarak söylenegelen ve acıklı bir hikayesi olan “Aşa Aşa Aştım Dağı O yüze “adlı türküye bir klip çekilerek bu eserin hem ölümsüz kılınması ve bu yolla geniş kitlelere ulaştırılması hem de yerel kültürün yaşatılması adına yapılmaktadır. Proje kapsamında türkü eşliğinde Yusufeli’nin güzelliklerini içeren görüntüler ve hikayeyi anlatacak bir mizansenle birlikte Yusufeli’nin tanıtımı ve kültürel bir öğenin korunması gerçekleştirilmiş olacak.

 1. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:

Kısa Vadeli Amaç:

Kültürümüzün önemli bir parçası olan türkülerimizi yaşatmak, var olan ve geleceğe taşınması gereken hikayeleri derleyerek görsel medya ve kitle iletişim araçlarıyla tanıtımını yapmak.

Uzun Vadeli Amaç:

Kültürel öğelerimizin yaşamasını sağlamak .Modern zamanların kolayca tükettiği ve hızla değişen sosyal yaşamımızdaki geleneksel öğelerin korunarak gençler aracılığıyla geleceğe taşımak. Yerelden evrensele gidecek bir kültürel çalışmayı hayata geçirmektir.

 1. Projenin Gerekçesi:

Projemiz zengin bir kültürel geçmişi olan Çoruh havzasında ve  Artvin genelinde  bulunan özellikle sözlü kültürel öğeleri yaşatabilmenin yollarından birisi olan var olanı yaşatmak ve geçmişle  gelecek arsında bir köprü oluşturacak kültürel bir ortam oluşturma ve bizi biz yapan hikayelerimizi gelecek nesillere aktarmak gerekçesiyle yapılmaktadır.

 1. Amacına Nasıl Ulaşacağı:

Proje yürütücüsü ile yapılacak bir sözleşme ile sözü edilen türküye uygun bir mizansen ve coğrafya eşliğinde bir klip çekimi yapılacak ve bu klip   Yusufeli Belediyesi yayınları tarafından çoğaltılarak dağıtımı yapılacak.

  

 1. Hedeflenen Kitleler:

Hedeflenen kitle bu yörede yaşayan insanlar ve bu coğrafya ile duygusal bağını sürdüren herkes.

07 -Maliyet Dökümü:

TOPLAM:                                                                    6.000.-TL

 1. - Faaliyet ve Çıktılar:

Proje Yusufeli Belediye başkanlığı tarafından geliştirildi.

Yapılan çalışma sonrasında ortaya çıkacak albüm Yusufeli belediyesi tarafından ilçemizin tanıtımı ve bir kültür hizmeti olarak bedava olarak dağıtılacaktır.

 1. - Girdiler:

 

Yusufeli Belediye Başkanlığı,

 1. - İzleme ve Değerlendirme:

Mayıs  Ayında başlayacak olan  proje Temmuz ayının  sonuna kadar tamamlanacak.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                       Eyüp AYTEKİN

                                                                                               Yusufeli Belediye Başkanı