19 Eylül 2021
2.Yusufeli Sempozyumu

2.Yusufeli Sempozyumu

11 Ağustos 2017 652

PROJE  DÖKÜMANI

01- Projenin Adı: 2. Yusufeli Sempozyumu

 

02- Projenin Yeri ve Süresi:

 

 Yusufeli Halit Paşa İlk Öğretim Okulu Toplantı Salonu

 Sunulacak bildiri ana konularının tespiti TEMMUZ /2013

 Bildiri alt konu başlıklarının ve çalışacak akademisyenlerin belirlenmesi EYLÜL-EKİM/2013

 Hazırlanan bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi için son gün AĞUSTOS /2014 

 Sempozyum tarihi EYLÜL /2014

 

 

03- Uygulayıcı Kuruluş veya Firma:

 

DÜZENLEME KURULU 

 

Necmettin KALKAN

Artvin Valisi

Onursal Başkan

 

Prof. Dr. Mehmet DUMAN

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

 

Cumhur DURAN

Yusufeli Kaymakamı

 

Eyüp AYTEKİN

Yusufeli Belediye Başkanı

 

 

YÜRÜTME KURULU 

 

Prof. Dr. Muammer DEMİREL

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof Dr. Fahrettin TİLKİ

Prof Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU

Prof Dr. Sami İMAMOĞLU

Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

Yrd. Dr. Fatih DEMİREL

Doç. Dr. Mustafa AKILLI

 

 

SEKRETERYA

Ahmet SAĞLAM (Araştırma Görevlisi)

Mehmet  AKILLI(Veteriner Hekim)

Remziye YILMAZ(Basın)

 

İLETİŞİM

 

Yrd. Doç. Dr. Fatih DEMİREL

Adres: Artvin Çoruh Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, ARTVİN

Telefon: 0537 851 04 85

e-posta: 2.YusufeliSempozyumu@gmail.com

www.yusufelisempozyumu.com

www.yusufeli.bel.tr

 

 

 

04- Projenin Kısa Tanıtımı:

 2. Yusufeli Sempozyumu; Yeni Yusufeli kurulurken meydana gelecek kısıtların ve fırsatların değerlendirilip gelir getirici faaliyetleri doğru yönlendirebilmek, Yeni Yusufeli’nin geleceğinin planlanmasına katkı vermek ve yapılacak uygulamalara, projelere bilimsel altlıklar oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

 

05- Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:

2.Yusufeli Sempozyumu, Yeni Yusufeli kurulurken meydana gelecek kısıtların ve fırsatların değerlendirilip gelir getirici faaliyetleri doğru yönlendirebilmek, Yeni Yusufeli’nin geleceğinin planlanmasına katkı vermek ve yapılacak uygulamalara, projelere bilimsel altlıklar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bilimsel olarak hazırlanan bildiriler Yusufeli’nde halka açık olarak sunulacaktır. Bu sunumlarla bilim adamları arasında bilimsel tartışma ortamı sağlanarak gerçekler tüm yönleri ile ortaya konulacak ve aynı zamanda halka açık yapılacak sunumlardan halkın da istifadesi sağlanacaktır. Sempozyum için hazırlanan bildiriler “2.Yusufeli Sempozyumu Kitabı” adıyla Sempozyum tarihinden önce basılarak bilim adamlarının, yetkililerin ve halkın istifadesine sunulacaktır.

Sakut Deresi-Yansıtıcılar bölgesine koyulacak olan Yeni Yusufeli’nin ziraatını, tarihi, kültürü, turizmi ve mimari özellikleri ile taşıması gereken kimlik ve vizyonu belirlemek. Çoruh havzasında oluşacak yeni doğal çevrenin oluşturacağı fırsatları yakalamak ve yeni Yusufeli’nin inşasına bilimsel temellerle katkıda bulunarak yeni gelir getirici alanlar oluşturmak.

Bu sempozyum ile oluşacak Yeni Yusufeli’ni daha iyi tanıma imkânı sağlayacaktır.

Diğer taraftan Sempozyum; yörede oluşacak ekonomik değeri, doğal kaynakları, turizm ve sair potansiyelleri ortaya çıkararak Yeni Yusufeli’nin oluşmasına olumlu katkıda bulunarak avantajlarını yöre insanına, yetkililere ve yatırımcılara sunacaktır. Her bildiri ilçenin inşası sırasında bir uygulama projesine veya ilçeyle ilgili hazırlanacak stratejik plana destek sağlayacak.

 

06- Bildiri Ana Konuları ve Bildirileri koordine edecek yürütme kurulu üyeleri;

 

1. Tarım ve Hayvancılık (Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu)

2. Turizm (Yrd. Doç Dr Mustafa Akıllı)

3. Ticaret ve Finans (Doç. Dr. Eyüp Artvinli)

4. Ulaşım (Doç. Dr. Eyüp Artvinli)

5. Ormancılık (Prof. Dr. Fahrettin Tilki)

6. Eğitim (Prof. Dr. Mustafa Sözbilir)

7. Şehir Planlaması (Doç. Dr. Eyüp Artvinli)

8. Çevre ve Ekoloji (Prof. Dr. Sami İmamoğlu)

9. Kamulaştırma ve Hukuk (Prof. Dr. Mustafa Sözbilir)

10. Sosyolojik Problemler (Yrd. Doç. Dr. Fatih Demirel)

 

07- Projenin Gerekçesi

a) Sempozyumun geçekleşmesi halinde;

1-Yusufeli Barajından dolayı, yer değiştirecek Yeni Yusufeli’ni yöre insanının ihtiyaçlarına cevap verecek, yöresel mimariyi yansıtacak, insanımızın yaşam alışkanlıklarına uygun ve modern mimarinin rahatlığına da sahip bir ilçe olarak tasarlanmasına katkı vermek.

2- Yusufeli baraj gölü kıyılarında hem ilçe turizmine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların planlanmasına katkı vererek Yeni Yusufeli’nin turizm potansiyelini artırmak.

3-Küresel ısınma ile çevre sorunlarının arttığı dünyamızda sahip olduğumuz doğal zenginlikler konusuna dikkat çekip korunmasını sağlamak ve turizm değerini ortaya koymak.

4-Gelir iyileştirici faaliyetlere katkı sağlamak.

5- Çoruh havzasında yapılabilecek tarımsal faaliyetlere (Balıkçılı, Arıcılık, Organik tarım) bilimsel altlıklar oluşturmak. Kaybedilen tarım alanlarının üst kotlarda yeniden oluşturulabilme imkânlarını ortaya koymak.

6- Maden yatakları ve yamaç tipi HES’lerin ilçemizden alacakları veya kazandıracaklarının bilimsel analizlerini ortaya koyulup tedbirlerin alınması sağlanacak.

7-Gerçekçi bir turizm planlaması yapılabilmesine olanak sağlayacak.

8- İlçemizin yaşayacağı bu tramvatik yer değiştirme sürecinde insanımızın sosyal/ psikolojik ihtiyaçları ile esnaf ve kamulaştırma sonrası alana girecek paranın yönetimi konusundaki vatandaşlarımızın yeterliliği artırılacak.

 

b) Yerel ve ulusal medya temsilcilikleri aracığı ile bütün ülke halkı, Katılımcı hemşerilerimiz, bilim adamları ve bürokratlar, siyasiler enteraktif ortamın etkili kullanımı, Sempozyum sunularının yayınlanması, Hemşeri birlik ve dernekler aracılığı ile il ve ilçelere duyuruların gönderilmesi bilinirliğe katkı verdiği gibi yatırımcıların yeni yatırımlarına da olanak sağlayacak.

 

08- Maliyet Dökümü

Giderler İçin

 

09- Faaliyet ve Çıktılar

Bildiri konusu yapılan bütün başlıklar, projelendirilerek plana ve yatırıma dönüştürülecek.

2.Yusufeli Sempozyumu ile elde edilen veriler, doğal kaynakları, turizm ve sair potansiyelleri ortaya koyarak Yeni Yusufeli’nin avantajlarını yetkili ve yatırımcılara sunacaktır.

 

 

10- Girdiler:

 

 

DÜZENLEME KURULU 

 

Necmettin KALKAN

Artvin Valisi

Fahri Başkan

 

Prof. Dr. Mehmet DUMAN

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

 

Cumhur DURAN

Yusufeli Kaymakamı

 

Eyüp AYTEKİN

Yusufeli Belediye Başkanı

 

11- İzleme ve Değerlendirme: Yusufeli Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından sonuçlar değerlendirilip izlenecek.

 

12- Bütçe:

 

2. YUSUFELİ SEMPOZYUMU’NUN

TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER

Yönetim Giderleri (Yürütme Kurulu)

Tanıtım İletişim Giderleri  MİKTARLARI

 

Katılımcıların Bildiri Giderleri                       

Katılımcıların Konaklama ve Yol Giderleri

Organizasyon Kırtasiye Giderleri

Bildirilerin Basım Giderleri