15 Haziran 2021
SAYIN İSMET ACAR’IN YUSUFELİNİN ETNİK KÖKENİNE DAİR BİR İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMASINA CEVABIMIZDIR

SAYIN İSMET ACAR’IN YUSUFELİNİN ETNİK KÖKENİNE DAİR BİR İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMASINA CEVABIMIZDIR

07 Mayıs 2021 853

 

SAYIN İSMET ACAR’IN YUSUFELİNİN ETNİK KÖKENİNE DAİR BİR İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMASINA CEVABIMIZDIR

Artvinimiz’in önemli şahsiyetlerden iş adamı sayın İsmet Acar’ın www.kasam.org. sitesinde yayınlanan röportajında yer alan “Yusufelililer ya Ermeni veya Gürcüdürler” ifadesiyle Yusufeli’nin Gürcü ve Ermeni kökenli olduklarını kasteden beyanı karşısında bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Çünkü Yusufeli Coğrafyasının sadece Gürcü ve Ermeni etnisitesinden oluştuğunu söylemek bu coğrafyadaki 1000 yıllık Türk varlığını inkâr manasına gelir. Yusufelililerin Ermeni kökenli olduklarına dair yapılan tespit hiçbir tarihi belgeye dayanmamakta ve tarihi gerçeklerden tamamen uzaktır. Kaldı ki tarihi kaynaklara baktığımızda Yusufeli çevresinin Tarihi Kıpçak Atabekler ülkesinin Batı kesimini teşkil eden eski ve köklü bir Türk yurdu olduğunu Yusufelilerin de Kıpçak Türkü olduğunu görürüz.

Şu gerçeği elbette yadsıyamaz inkar edemeyiz; bu topraklarda Gürcü varlığı da vardır, Ermeniler de yaşamıştır. Ancak özellikle Ermeniler maalesef 1800 lü yılların ikinci yarısında emperyalist ülkelerin hedeflerine ulaşabilmek için oynadıkları oyunlara alet olarak uzun yıllar telafisi mümkün olmayan yaralar açtılar. Gürcülerle herhangi bir sorun yaşamamış olan Türk halkı Müslüman Gürcü halkla da herhangi bir ayrılık gayrilik yaşamadan tek millet olarak bugüne kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Yusufeli Belediyesi yayınlarından çıkan Prof Dr. Muammer Demirel’in hazırladığı Yusufeli Tarihi ve 1835 Yusufeli Nüfus Defteri kitapları incelendiğinde bu gerçek apaçık ortaya çıkmaktadır. 1835 Nüfus defteri kayıtlarına bakıldığında Yusufeli bölgesinde bu tarihte gayrimüslim ahaliye rastlanmamaktadır.

Tarihi kayıtlar ve vesikalar incelendiğinde, Yusufeli ve çevresinin, tarihî Kıpçak Atabekleri ülkesinin batı kesimini teşkil eden eski ve köklü bir Türk yurdu olduğunu görüyoruz.1549 da Osmanlı hâkimiyetine geçinceye kadar bu coğrafyada 1268-1578 yılları arasında 300 yıl boyunca Ahıska Atabek Devleti hüküm sürmüştür. Yusufeli de bu Atabekler ülkesinin batı kesimini oluşturmaktadır.

Sayın İsmet Acarın beyanında sarf ettiği bu cümlenin çok genellemeci, tarihi gerçeklerden uzak, bölge halkının kültürel gerçekliğinden tamamen uzak olduğu açıktır. Kişisel anlamda insanların soy kütükleriyle ilgilenmem ve de bunu doğru bulmam. Aynı şekilde Yusufeli insanımızın da hiçbir zaman böyle bir problemi olmamıştır. Ancak açıklamanın bir dil sürçmesi ya da bilgi eksikliğinden kaynaklandığından hareketle kamuoyunun bu konuda yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek ve bu coğrafyanın kadim bir Türk yurdu olduğunun kamuoyuyla paylaşılması adına bu açıklamayı yapmayı gerekli gördük.  Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

Eyüp AYTEKİN

Yusufeli Belediye Başkanı

 

 


Rehber