27 Ocak 2021
HAVA KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

HAVA KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

02 Ocak 2020 470

Yusufeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, kış mevsiminde hava kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit ederek gerekli uyarılarda bulundu. Kamuoyuna yapılan açıklamada;

 

 

Belediye Zabıta ekipleri, kalorifer bacalarından çıkan aşırı duman nedeniyle hava kirliliği yaşanmakta olup, kurumlar ve özel yapılar tarafından kaliteli kömür kullanılması, bacalara filtre takılması ve yakma talimatına uygun olarak kaloriferlerin yakılması hususunda ilçede gerekli incelemeler yaptı. Yapılan incelemede; 11 apartmanın baca filtresinin uygun olduğu, 9 apartmanın baca filtresinin olmadığı, kamu kurumlarında ise 2 kamu binasında pelet yakıtı kullanıldığı, 9 kamu binasında ise filtre olmadığı, kullanılan kömürlerin standartlara uygun olduğu tespit edildi.

 

Hava kirliliğini önlemek amacı ile Belediye Encümeninin 20.11.2013 tarihli ve 84 nolu kararı doğrultusunda, İlçede konut, kooperatif, site, okul, hastane, resmi daireler, işyerleri, sanayi ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz ve gaz halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile bacalara filtre taktırılmasına, kaloriferlerin usulüne uygun yaktırılmasına, belgesiz kişilere kalorifer yaktırılmamasına, çevre kirliliğini azaltmak amacı ile kaloriferden çıkan küllerin, çuvallanarak çöp atım yerlerine Çarşamba günleri bırakılmasına oy birliği ile karar alınmıştı.

 

 

Ayrıca Belediye Başkanlığının, 13.03.2019 tarihli ve 438 sayılı yazısı ile kış aylarında ilçede oluşan yoğun hava kirliliğinden dolayı 2019 yılı itibariyle öncelikle resmî kurumlar olmak üzere ısıtma sisteminde kömür yerine pelet kullanılmasına geçilebilmesi için Umumi Hıfzıssıhha kararı alınması talebi üzerine, kış mevsiminde kömür kullanımı özellikle Yusufeli İlçesinin yapısı nedeniyle hava kirliliği oluşmaktadır. Bu durum insan ve çevre sağlığını, tarımsal alanları olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliğini asgari düzeye indirmek amacıyla yakıt olarak kömür yerine sıkıştırılmış pelet kullanımını öncelikle kamu kurumlarınca elzem olup, pelet yakıtının kullanılması yönünde karar alınmıştı. Alınan karar bütün kurumlara zamanında tebliğ edilmiş, Vali Bey’in başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Toplantılarında gündem edilerek İl Müdürlüklerinin daha hassas ve duyarlı davranmaları hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ancak karara ve girişimlerimize rağmen sadece Ziraat Bankası tarafından pelet yakıtına geçilmişti.

 

 

İlçemizde hava kirliliğinin minimum seviyeye indirilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kararı doğrultusunda başta kamu kurumları olmak üzere bütün binaların pelet yakıt sistemine geçmesi elzemdir.

Kurallara uyarak gerekli tedbirleri alan kurumlar ve özel apartman sahiplerine teşekkür eder, eksiklikleri olan binaların ve kurumların kurallara uymaları İlçemizdeki hava kirliliği açısından önem arz etmektedir.

  

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

 

 

 


Rehber