26 Mayıs 2022
“GEÇMİŞTEN GELECEĞE YUSUFELİ HATIRALARI “ KONULU HATIRA VE “YUSUFELİ” TEMALI ŞİİR YARIŞMASI

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE YUSUFELİ HATIRALARI “ KONULU HATIRA VE “YUSUFELİ” TEMALI ŞİİR YARIŞMASI

20 Ocak 2022 390

YARIŞMA

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE  YUSUFELİ HATIRALARI “ KONULU HATIRA VE

 “YUSUFELİ” TEMALI ŞİİR YARIŞMASI

DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR                                                     Prof. Dr. Muammer DEMİREL             

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı                                Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Abdurrahman ARSLAN                                                              Prof Dr. Eyüp ARTVİNLİ                        

Bursa Yusufelililer Dernek Başkanı                                      Osmangazi Üniversitesi Öğr. Üyesi    

                                                           

Prof Dr. Cihan ALKAN                                     Mehmet Ali ÖNEL                Doç. Dr. Nurullah YILMAZ

Fırat Üniv. Öğr. Üyesi                                  TV Yapımcısı-İletişimci             Atatürk Üniv. Öğrt. Üyesi.

SEÇİCİ KURUL

     Zafer ALTINKOZAOĞLU                                 Vedat EĞİLMEZ                                          Taner ARTVİNLİ

     Emekli Edebiyat Öğretmeni                     Edebiyat Öğretmeni                                            Yazar      

       Mustafa HACIOĞLU                            Ümit ÖZGÜLER                                             Rahmi ARSLANOĞLU

 Uludağ Üniv. Kültür Müdürü                        Öğretmen                                                    Edebiyat Öğretmeni

   Mustafa Akın ALKAN                                    Fatih YILMAZ                                                 Mustafa ŞİMŞEK

     Türkçe Öğretmeni                                    Türkçe Öğretmeni                                          Edebiyat Öğretmeni

   Fatma Taşci TATLI                                         Çiğdem YILDIRIM                                              Hilal BAĞCI

   Edebiyat Öğretmeni                                  Türkçe Öğretmeni                                           Türkçe Öğretmeni

Konu: Çok yakın bir gelecekte Yusufeli’nin baraj nedeniyle sular altında kalacak olması ve yeni yerine taşınırken hatıralarının da su altında kalmaması ve geleceğe taşınması adına özellikle sular altında kalacak olan ilçe merkezi ve köylerimize dair anıların yer aldığı bir hatıra (anı) yarışması düzenlenmesi ve bu yarışmaya katılan eserlerin daha sonra bir kitap olarak Yusufeli Belediyesi Yayınları tarafından basılmasına karar verilmiştir.

Kimler Katılabilir: Yarışmaya, kendini Yusufelili hisseden, bir şekilde Yusufeli’nde yaşamış, Yusufeli’ne yolu düşmüş, ömrünü Yusufeli’ne adamış, Yusufeli’ne dair söyleyecek sözü olan herkese açıktır. Yaş sınırlaması yoktur.

                ŞARTNAME (YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRME)

 1. Yarışma, kendini Yusufelili hisseden, bir şekilde Yusufeli’nde yaşamış, Yusufeli’ne yolu düşmüş, Yusufeli’ne dair söyleyecek sözü olan herkese açıktır.
 2. Katılımcılar yarışmaya,yusufeli@yusufeli.bel.tr  adresinde yayınlanacak olan başvuru formunu doldurup göndererek bireysel olarak başvurmalıdırlar. Başvuru esnasında yarışmaya katılacak eser/eserlerle birlikte katılımcının öz geçmişi ile kendisinin de içinde bulunduğu hatıra niteliğinde bir fotoğraf eklenmelidir.
 3. Yarışmaya Yusufeli temalı hatıra (anı) ve şiir türünde eserlerle katılım sağlanacaktır. Bu kapsama girmeyen nitelikte ve diğer edebî türlerdeki eserler yarışmada dikkate alınmaz.
 4. Yarışmaya birden fazla eserle katılım sağlanabilir. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu eserin kendilerine ait, özgün bir eser olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 5. Eserler Türkçe yazılmalıdır. Eserler, Microsoft Word™ formatında, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman fontu kullanılarak yazılmış olacak ve başlık da dâhil olmak üzere toplam 5 sayfayı geçmeyecektir.
 6. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
 7. Başvurular; 29 Ekim 2022, saat 23.59’a kadar yusufeli@yusufeli.bel.tr kurumsal mail adresine mail yoluyla veya 0537 851 04 85 no’lu telefona Whatsapp üzerinden  gerçekleştirilebilecektir. Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve teslim edilen eserler kabul edilmeyecektir.
 8. Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 9. Eserlerin incelemesi, elemeleri yapacak ve ödüle layık görülen eserleri belirleyecek olan Jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Jüri üyeleri Yusufeli Belediyesi tarafından belirlenecektir.
 10. Jüri, elemelere ve ödüllere ilişkin kararlarını, eserlerin edebî,  teknik ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir. Eserlerin tür ve tema uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir. Jüri, kararlarını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak Yusufeli Belediyesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
 11. Yarışma sonucunda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile dereceye giremeyen ancak edebî,  teknik ve sanatsal açıdan amaca uygunluğu ve ödüle liyakati görülen eserler için ayrı ayrı “Kadir TOPBAŞ Özel Ödülü” ve “Ali Osman ARSLAN özel Ödülü” verilecektir.
 12. Ödül tutarları şu şekildedir;

Hatıra Kategorisi Ödülleri                                                 Şiir Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü                                                 Birincilik Ödülü
2.500 TL Para Ödülü                                          2.000TL Para Ödülü

İkincilik Ödülü                                                   İkincilik Ödülü
2.000 TL Para Ödülü                                          1.500 TL Para Ödülü

Üçüncülük Ödülü                                              Üçüncülük Ödülü
1.500 TL Para Ödülü                                          1.000 TL Para Ödülü

Kadir TOPBAŞ Özel Ödülü                             Mansiyon(3 adet)
1.000 TL Para Ödülü                                          500 TL Para Ödülü

Ali Osman ARSLAN Özel Ödülü                    Yusuf Sağlam Özel Ödülü
1.000 TL Para Ödülü                                          1000 TL Para Ödülü

Ayrıca jüri tarafından, yayınlanacak kitaba alınmaya değer bulunan eserler için 250 TL telif ücreti ödenecektir.

 1. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, Yusufeli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ödül töreniyle takdim edilecek olup, ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.
 2. Yarışmaya gönderilen eserlerin her türlü telif hakkı Yusufeli Belediyesine aittir. Katılımcı, eserini göndermekle ve başvuru yapmakla bu hususu kabul etmiş sayılır. Yusufeli Belediyesi eser sahibine bildirimde bulunmaksızın söz konusu yarışma çerçevesinde sunulmuş olan eserleri ve fotoğrafları ticari amaçlar dışında (kitaplarda, kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.
 3. Yarışmaya konu eserlerle ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.
 4. Yarışmaya katılan eser sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum haklar için Yusufeli Belediyesine muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi verdiği izni sonradan geri alamayacağını ve eserinin yukarıda belirtilen şartlarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yusufeli Belediyesi tarafından, eser için katılımcının yukarıda verdiği muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
 5. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri eserlerin ve fotoğrafların mülkiyeti, kullanım hakkı ve telif hakkının kendilerine ait olduğunu veya kendi kullanımlarına verilmiş/izin verilmiş olduğunu; üçüncü kişilerin telif haklarını veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları Yusufeli Belediyesine devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Yusufeli Belediyesi tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Yusufeli Belediyesini muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
 6. Yusufeli Belediyesi ile belli bir ilgisi ve ilintisi bulunmayan üçüncü bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair eserler; Yusufeli belediyesinin temsil ettiği değerleri ile temel değerlerle örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki eserler; eser sahibine ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler; başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler; daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül almış eserler; T.C. Anayasası ve yürürlükteki kanunlara ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden eserler; jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
 7. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde eser, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
 8. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.
 9. Bu yönergede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde, değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi münhasıran Yusufeli Belediyesi’ne aittir.
 10. Bu yönerge üzerindeki her türlü değişiklik hakkı ile başvuru, ödül takdimi ve gösterim tarihleri ile katılım şartlarında önceden herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın tek taraflı değişiklik yapma hakkı Yusufeli Belediyesi'ne aittir.
 11. İhtilaf durumunda Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 12. Yarışmaya başvuru yapan katılımcı, yönerge hükümlerinin tümünü kabul etmiş sayılır.

YUSUFELİ “   TEMALI ŞİİR YARIŞMASI

KONU: Yarışma Konusu: Baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesini ve köylerini anlatan ve Yusufeli temalı şiirleri içermektedir.

Katılım Koşulları

1. Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ile yakınları katılamazlar.

2. Yarışmanın konusu; “Yusufeli ” olarak belirlenmiştir.

3. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir.

4. Yarışmacı, yarışmaya en fazla 2 şiir ile katılabilir.

5. Şiirlerde tarz ve ekol sınırlaması yoktur.

6. Yarışmaya katılım, elden teslim, mail veya Whatsapp yoluyla olacaktır.

8. Yarışmada ödül kazanan şiirlerin her türlü yayın hakları Yusufeli Belediye Başkanlığı’na aittir.

9. Yarışmaya katılan şiirlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, bir kitapta   toplanacaktır.

Başlangıç Tarihi                                : 1 Mayıs 2021

Son Teslim Tarihi                            : 29 Ekim 2022 

Yarışma Konusu                             : Yusufeli

Teslim Yeri                                       : Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

Adres ve iletişim bilgileri           : Yusufeli Belediyesi Merkez Mahallesi İnönü Caddesi Yusufeli                          ARTVİN

YARIŞMA TAKVİMİ:

Başlangıç Tarihi                       :        1 Mayıs 2021

Son Başvuru Tarihi                 :    29 Ekim 2022

                    YUSUFELİ BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

                    Adres                                              :Yusufeli Belediye Başkanlığı

                                                                 Merkez Mahallesi İnönü Caddesi Kat:2 Yusufeli ARTVİN

Telefon               :04668112084

Faks                      :04668112009

İrtibat                   : Erkin TOKGÖZ – 05053833032 (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

                               :Abdurrahman TOSUN - 05323952208


Rehber