13 Aralık 2018
DUYURU

DUYURU

05 Mart 2018 245

24 Aralık 2017tarih Ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KHK/696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ve 01 Ocak 2018 Tarih Ve 30288 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan "Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24 Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" a ait tebliğin 39 maddesi gereği, sınavda başarılı ve başarısız olanlar aşağıda belirtilmiştir.

NOT: Sınava ilişkin itirazların 04.03.2018 tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yazılı olarak itiraz komisyonunda yapılması gerekmektedir. bu ilan tebliğ niteliğindedir.

 


Rehber