21 Nisan 2019

Kamu Hizmet Standartları


YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanma Ruhsatı İçin

1- Dilekçe,

2- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

3- Bina Beyanı,

4- Yapı Kullanma İzin Harcı Makbuzu

5. Mal Müdürlüğünden Alınacak Cins Değişikliği Harcının Yatırıldığına Dair Belge.

Yapılan İnceleme sonucunda binada eksiklik yok ise bir(1) Hafta içinde Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

2

İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Olan Belgeler

1-Kadastro Müdürlüğünden ölçekli ,tasdikli Kadastro Haritası (İmar Durumu İçin)

2-Dilekçe

3-Tapu (sahiplerinin vekaletnamesi)

4-İmar durum belgesi

5-Tapu sureti

6-Ruhsat başvuru dilekçesi

7-Yola terk var ise terkli tapu sureti

8-1 adet Statik Proje (T.M.M.O. vize alınacak)

9-1 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak)

10- adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak)

11- adet sıhhi  tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak)

12-Zemin Etüd Raporları (jeoloji veJeofizik Mühendisleri tarafından Onaylanacaktır)

13- Kat ve üstü için asansör projesi

14-İnşaat 800 m2 den büyük ise sığınak projesi ve Raporu

15-Proje Mühendislerinin Fenni Mesuliyet Belgeleri

16-Proje Mühendislerinin Oda sicil Belgeleri

 

Gerekli olan projelerde eksiklik yok ise bir(1) Hafta İnşaat Ruhsat düzenlenmektedir.

 

3

İşyeri Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

1- Bir adet başvuru formu (Belediyeden alınacak)

2- 1 Adet Fotoğraf,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4- Sağlık Raporu,

5- Sağlık Karnesi Fotokopisi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Sigortalı veya Bağkurlu olduğuna Dair Belge

8- Vergi Levhası Fotokopisi,

9- Emlak Kaydı Fotokopisi,

10-Ustalık Belgesi

11-Bir adet naylon dosya ve Klasör

12-Esnaf Sanatkarlardan Belge,

13-Su Abone Belgesi,

14-Yangın Söndürme Tüpü,

15-Belediye Başkanlığına Borcu olup olmadığına dair belge

Gerekli olan evraklar tam   ise bir(1) Hafta içerisinde İşyeri Ruhsatı düzenlenmektedir.

 

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

Bir(1) Gün

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1-Dilekçe

2-Nüfus Kayıt Örneği

3-Yardım Talebinde Bulunan Asker ailelerine Tahkikat Evrağı

4-İkametgah İlmühaberi

Evraklar tamamlanınca Encümen Kararından sonra 1 Hafta

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Müdürlüğünden evlenen Çiftler için İkametgah Belgesi,  

2- Nüfus Müdürlüğünden evlenen Çiftler için Nüfus Kayıt Örneği,

3- 4’er adet altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ,

4- Kimlik Fotokopileri

5-Evlenme İzin Belgesi(Başka yerde evlenmek İsteyenlere)

Müracaatları uygunsa işlemleri yapılarak sağlık raporu için sağlık kurumlarına gönderilir ve sağlık raporu getiren çiftlerin evlenmeleri aynı gün içerisinde yapılır.

7

Emlak İşlemleri

1-Dilekçe

Bir(1) Gün

8

Gelir tahsili işlemleri

 

Mükellefin gelir tahsili günü  içinde yapılır.

9

Giderlerin Ödenmesi

1-Dilekçe,

2-Fiyat Araştırma Raporu

3-Teklif

4-Tekliflerin Değerlendirilmesi

5-Komisyon Raporu

6-Başkanlık Onayı

7-Malzeme Alımı

8-Ödeme Evrakları

15-Gün

10

Ölçü ve ayar işleri

1-Dilekçe

2-Beyanname

 

Yılı içerisinde Muayenesi

11

Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

1-Yapı Kullanma İzin Belgesi

2-Kimlik Fotokopisi

3-Adrese dayalı ikamet belgesi

4-Su abone Teminatı

 

1 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim :Necat TÜRK
Unvan :Yazı İşleri Müdür V.
Adres :Belediye Başkanlığı/Yusufeli
Faks :04668112084

E-Posta :n.turk08@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Eyüp AYTEKİN
Unvan : Belediye Başkanı
Tel :04668112009-19
Adres : Belediye Başkanlığı/Yusufeli
Tel : 04668112009-12
Faks : 04668112084

E-Posta :eaytekin_4@hotmail.com