07 Temmuz 2022

Kamu Hizmet Standartları


 

 

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

 

 

 

Yapı Kullanma İzni İçin (İskân)

 

 

 • Dilekçe
 • SSK'dan ilişiksiz Belgesi
 • Bina Beyanı
 • Yapı Kullanma İzin Harcı Makbuzu
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Asansör Uygunluk Belgesi
 • Yol Kanal Bağlantı Belgesi

Yapılan İnceleme sonucunda binada eksiklik yok ise bir(1) Hafta içinde Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

2

İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Olan Belgeler (Yapı Ruhsatı)

 

 • Dilekçe
 • Tapu (sahiplerinin vekâletnamesi)
 • İmar Durum Belgesi
 • Terk Yapılmış Tapu
 • 1 Adet Statik Proje
 • 1 Adet Mimari Proje
 • 1 Adet Elektrik projesi
 • Aplikasyon Projesi
 • 1 Adet Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemi
 • Zemin Etüd Raporları (jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından Onaylanacaktır)
 • 3 Kat ve Üstü İçin Asansör Projesi
 • İnşaat 800 m2’den Büyük İse Sığınak Projesi ve Raporu
 • Proje Mühendislerinin Fenni Mesuliyet Belgeleri Veya Yapı Denetim Belgeleri
 • Proje Mühendislerinin taahhütnameleri
 • Yapı Ruhsat İzni Harcı Makbuzu

 

Gerekli olan projelerde eksiklik yok ise bir(1) Hafta İnşaat Ruhsat düzenlenmektedir.

 

3

Umuma Açık İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

 

 

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğünden)
 • Sağlık raporu   (Hijyen Belgesi)
 • Adli sicil belgesi
 • 2 adet Renkli fotoğraf (şahıs ise)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kira kontratı
 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanım izin belgesi (İskân belgesi)
 • Bina sakinlerinden muvafakat name
 • Oda kayıt belgesi ve Esnaf sicil tasdiknamesi
 • Belediye veznesinden ‘’ belediyeye borcu yoktur ‘’ yazısı.
 • Su abone belgesi
 • İş yeri vaziyet planı (mühendisten onaylı yerleşim durumu m2 gösterecek kroki. )
 • Mesafe krokisi(cami ve okullardan 100 metre uzaklık
 • SSK veya Bağ kurlu olduğuna dair belge
 • Yangın tüpü faturası (100 metre kare için 6kg lık  Y.S.C.)
 • Ustalık belgesi
 • Eski ruhsat varsa geri iadesi
 • Belediye emlak memurlundan Emlak beyanı
 • Eski ruhsat varsa iptal dilekçesi ve iadesi
 • Mesul Müdür için 1-2-3-4-5 belgeler istenir
 • Şirket ise ( ticaret sicil tasdiknamesi, imza sürgüsü, oda kayıt belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetkilinin ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti belgesi-aslını ibrazı zorunludur. )

 

Gerekli olan evraklar tam ise bir(1) Hafta içerisinde İşyeri Ruhsatı düzenlenmektedir.

 

 

Sıhhi Müesseselerde İşyeri Açma Ve çalışma ruhsatı

Müracaatı için Gerekli Belgeler

 

 

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğünden)
 • Adli sicil belgesi
 • Gıda satan işyerlerinden Sağlık raporu
 • 2 adet fotoğraf ( şahıs ise )
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kira kontratı
 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanım izin belgesi (İskân belgesi)
 • Oda kayıt belgesi ve Esnaf sicil tasdiknamesi
 • Belediye veznesinden ‘’ belediyeye borcu yoktur ‘’ yazısı
 • Su abone belgesi
 • İş yeri vaziyet planı (mühendisten onaylı yerleşim durumu m2 gösterecek kroki. )
 •  SSK veya Bağ kurlu olduğuna dair belge
 • Yangın söndürme tüpü faturası (100 m. kare için 6kg lık Y.S.C.)
 • Ustalık belgesi (Berber, lokanta, pastane, terzi vs.)
 • Hijyen belgesi
 • Belediye emlak memurlundan Emlak beyanı
 • Eski ruhsat varsa kapama dilekçesi ve ruhsat iadesi
 • Şirket ise ( ticaret sicil tasdiknamesi, imza sürgüsü, oda kayıt belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetkilinin ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti belgesi-aslını ibrazı zorunludur. )

 

 

 • UYARI: Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.


 

Gerekli olan evraklar tam ise bir(1) Hafta içerisinde İşyeri Ruhsatı düzenlenmektedir.

 

 

2 ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Açılması İçin Gerekli Belgeler

(Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları içinde bulunan 2.nci sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile bu bölgeler içinde veya dışında kurulacak 3 üncü sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için )

 

 • Yarım kapaklı dosya Klasör                                                
 • Başvuru Dilekçesi
 • Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu.
 • Renkli Fotoğraf 2 (İki) adet
 • Kira kontratının fotokopisi                                             
 • Belediye Borcu yoktur belgesi.                                 
 • İşyerine ait yapı kullanma izin belgesi ve tapunun fotokopisi.(Tapuda işyeri yazacak)                                                                   
 • İşyerini açan kişi veya şirket adına su abone sözleşmesi.                                                      
 • Esnaf odası kayıt belgesi veya Ticaret ve sanayi odası sicil belgesi.                                              
 • En az (6) altı kg.lık Yangın söndürme cihazı faturası.                             
 • İşyerindeki elektrik panosunda hayat koruma sigortası ve yangın koruma sigortası olacak.
 • İşyerinin bağlı bulunduğu sağlık ocağından sağlık karnesi çıkartılacak.
 • Üretim Kapasitesi raporu ( Bağlı Bulunduğu Odadan)
 • Ustalık Belgesi.
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi.
 • Nüfus cüzdan Fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi
 • Emlak Kayıt Bildirimi
 • İşyeri Vaziyet Planı(İşyerini gösterir şekilde) Tesisin bulunduğu yerin planı
 • Emisyon ve Deşarj izni konusunda görüş(Artvin İl Çevre Orman Müdürlüğünden
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi.
 • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu.
 • Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
 • ŞİRKET İSE:
   1. Şirket Sözleşmesi
   2. Ticaret Sicil Gazetesi
   3. Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi –İmza Sirküleri
   4. Şirket yetkilisinin ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti
   5. Vekâletname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akaryakıt İstasyonu İçin İstenen Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Beyanname
 • Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı
 • Tapu, Yapı Kullanma İzin Bel. Ve Kiralık Yerler İçin Kira Söz.
 • Onaylı Vaziyet Planı (İmar Müdürlüğü Onaylı)
 • Geçiş yolu izin belgesi
 • Alet ve Cihaz. Konum. Gösterir 1/1000–1/5000 Ölçekli İmar Planı
 • Tank Kapasite Raporu (Makine Müh. Odasından Alınacak)
 • Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Yangın Ve Patlamalar İçin İtfaiye Görüşü
 • Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 • Sağlık Koruma Bandı Taraması
 • Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü (Şirketler İçin)
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • ÇED Olumlu veya ÇRD gerekli değil belgesi.
 • Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPG Otogaz Satış İstasyonu İçin İstenecek Belgeler

 

 

 • Beyanname
 • Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı
 • Tapu, Yapı Kullanma İzin Bel. Ve Kiralık Yerler İçin Kira Söz.
 • Onaylı Vaziyet Planı (İmar Müdürlüğü Onaylı)
 • Yol Geçiş İzni(Lpg İşlenecek)
 •  Lpg Eğitim Sertifikası (Lpg De Çalışan İşçiler İçin)
 • Alet Ve Cihaz. Konum. Gösterir 1/1000–1/5000 Ölçekli İmar Planı
 • Tank Kapasite Raporu (Makina Müh. Odasından Alınacak)
 • LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Yangın Ve Patlamar İçin İtfaiye Görüşü
 • Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü Görüşü
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 • Sağlık Koruma Bandı Taraması
 • Emisyon İzni (Çevre Ve Orman İl Müdürlüğünden)
 • Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü (Şirketler İçin)
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 

 

4

Cenaze, Defin

 

 • Doktor Raporu,
 • Nüfus Kâğıdı,
 • Ölüm Belgesi.

Bir (1) Gün

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

 

 • Dilekçe
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Yardım Talebinde Bulunan Asker ailelerine Tahkikat Evrağı
 • İkametgâh İlmühaberi

Evraklar tamamlanınca Encümen Kararından sonra 1 Hafta

6

Nikâh işlemleri

 

 • 4’er adet altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Kimlik Fotokopileri
 • Evlenme İzin Belgesi(Başka yerde evlenmek İsteyenlere)

Müracaatları uygunsa işlemleri yapılarak sağlık raporu için sağlık kurumlarına gönderilir ve sağlık raporu getiren çiftlerin evlenmeleri aynı gün içerisinde yapılır.

7

Emlak İşlemleri

 

 • Dilekçe

Bir(1) Gün

8

Gelir tahsili işlemleri

 

Mükellefin gelir tahsili günü içinde yapılır.

9

Giderlerin Ödenmesi

 

 • Dilekçe,
 • Fiyat Araştırma Raporu
 • Teklif
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Komisyon Raporu
 • Başkanlık Onayı
 • Malzeme Alımı
 • Ödeme Evrakları

15 Gün

10

Ölçü ve ayar işleri

 

 • Dilekçe
 • Beyanname

 

Yılı içerisinde Muayenesi

11

Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

 

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Adrese dayalı ikamet belgesi
 • Su abone Teminatı

 

1 Gün

         

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                              İkinci Müracaat Yeri:

İsim             :Süleyman TOPRAK                    İsim             : Eyüp AYTEKİN

Unvan         :Başkan Yardımcısı                      Unvan         : Belediye Başkanı

Adres          :Belediye Başkanlığı/Yusufeli       Adres          : Belediye Başkanlığı/Yusufeli

Tel               :04668112009                              Tel               : 04668112009

Faks            :04668112084                              Faks            : 04668112084

E-Posta       :s.toprak@yusufeli.bel.tr              E-Posta       :e.aytekin@ yusufeli.bel.tr

 

 

 

YARDIMCI AÇIKLAMALAR

 

*TABLOLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ YÖNETMELİK DOSYASINDA MEVCUTDUR. LÜTFEN İNCELEYİNİZ.

 

*YUKARIDAKİ TABLO YA DA TABLOLAR TÜM KURUMLAR İÇİN ŞEKİL AÇISINDAN STANDARTDIR.

 

*TÜM KURUMLAR, KENDİLERİNE BAĞLI BULUNAN BİRİMLERİYLE BİRLİKTE, SADECE VATANDAŞA İLK ELDEN 

 VERİLEN HİZMETLERİNİ TABLOLARA İŞLEYECEKLERDİR.

 

*HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİNDE DAKİKA, SAAT, GÜN, HAFTA VE AY GİBİ ZAMAN BİRİMLERİNDEN UYGUN   

 OLANI SEÇİLECEKTİR.

 

*TABLOLARIN BİR KISMINDA ÖRNEK OLARAK HİZMET TANIMLARI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR YER 

 ALMAKTADIR. KURUMLAR BU ÖRNEKLERİ DİKKATE ALARAK ÇALIŞMALARINI YAPACAKLARDIR.

 

*ÖRNEKLERDEN HİZMETLERİYLE ÖRTÜŞENLER BİLGİLERİ AYNEN KULLANABİLİRLER. KURUMLARIN ÖRNEKLER 

 ARASINDA  BULUNMAYAN FAKAT KURUM TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERİ EKLEMELERİ TABLODA OLUPTA

 VERMEDİKLERİ HİZMETLERİ İSE LİSTEDEN ÇIKARMALARI GEREKİR.

 

*HER BİRİM VATANDAŞA SUNDUĞU HİZMET ADEDİ KADAR TABLOLARA SATIR EKLEMESİ YA DA SATIR SİLMESİ 

 YAPABİLİR.

 

*BELEDİYELERİN İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ(BİT’LER) ÇALIŞMAYA DAHİL DEĞİLDİR.

 

*OLASI SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN İRTİBAT KURABİLECEĞİNİZ YETKİLİ KİŞİLER:

 

1- Evren BAŞAR – İL PL. UZ.YARD        : 0 312 430 88 93-95/123

 

2-.Halime EMEÇ – VHKİ                           :0 312 430 88 93-95/163

 

3-H. Yusuf PADAK – VHKİ                       :0 312 430 88 93-95/126

 

4-Ömer ÇELİK – VHKİ                              :0 312 430 88 93-95/126