07 Temmuz 2022

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma


 VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

( Organize Sanayi, endüstri bölgeleri, sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri sınırları içinde bulunan 2.nci sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile bu bölgeler içinde veya dışında kurulacak 3 üncü sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için )

1-    Yarım kapaklı dosya Klasör                                                

2-    Başvuru Dilekçesi

3-  Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu.

4-  Renkli Fotoğraf 2 (İki) adet

5-  Kira kontratının fotokopisi                                            

6-  Belediye Borcu yoktur belgesi.                                

7-  İşyerine ait yapı kullanma izin belgesi ve tapunun fotokopisi.(Tapuda işyeri yazacak)                                                                    

8-  İşyerini açan kişi veya şirket adına su abone sözleşmesi.                                                      

9-  Esnaf odası kayıt belgesi veya Ticaret ve sanayi odası sicil belgesi.                                               

10-  En az (6) altı kg.lık Yangın söndürme cihazı faturası.                            

11- İşyerindeki elektrik panosunda hayat koruma sigortası ve yangın koruma sigortası olacak.

12- İşyerinin bağlı bulunduğu sağlık ocağından sağlık karnesi çıkartılacak.

 13- Üretim Kapasitesi raporu ( Bağlı Bulunduğu Odadan)

 14- Ustalık Belgesi.

 15- Sorumlu Müdür Sözleşmesi.

 16- Nüfus cüzdan Fotokopisi

 17-Vergi Levhası fotokopisi

 18-İkametgah Belgesi

 19-Emlak Kayıt Bildirimi

  20-İşyeri Vaziyet Planı(İşyerini gösterir şekilde) Tesisin bulunduğu yerin planı

  21-Emisyon ve Deşarj izni konusunda görüş(Artvin İl Çevre Orman Müdürlüğünden

  22-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi.

  23-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu.

  24-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

  ŞİRKET İSE:

Şirket Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, Şirket yetkilisinin ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,

Vekâletname,

 

Adı ve Soyadı                                                                                 Tarih ve İmza

-----------------                                                                               -------------------