28 Mayıs 2022

Evlilik İşlemleri


EVLENME EVRAKLARI:

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.

Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

2. Birinci dereceden hısımlık bağı olanlar evlenemez.

3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.

5. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

6. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

7. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.
Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince yapılır. 
Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. 
Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekâletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

Evlenen çiftlerden birinin ikamet ettiği yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat edilir.


EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1.) Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden)

2.) Sağlık Raporu

3.) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4.) İkametgâh. (Nüfus Müdürlüğünden)

5.) 4 adet fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6.) 160 TL Aile cüzdan harcı vezneye yatırılır.

NOT: Boşanmışsa mahkeme kararı.

Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" isteyebilir.